all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

Doubravník


Oficiální stránky městyse

Doubravník
  Dnes je: 24.10. 2018 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Mobilní rozhlas:
logo mobilní rozhlas

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Dřevořezba
Valtr Baxa
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Najdete nás zde:
  49°25'31.10" NWGS-84
  16°21'07.14" E
  313 m.n.m.

Naposled přidané:
    včera  Současnost
- Výsledky turnaje v př...
    včera  Fotogalerie
- Žahalka žlutá
    včera  Úřad městyse
- Rozpočtové opatření č.10

Krátké zprávy:
22/10/18 Základní škola
- Pozvánka na výstavu
19/10/18 Školní jídelna
- Jídelní lístek od 22…
09/10/18 Kulturní komise
- Adventní jarmark
Celý přehled   [11]

Dotační program:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  02/2018

Zpravodaj DSO
Zpravodaj DSO Tišnovsko
05/2018 ve formátu *.pdf

Zpravodaj MAS
Zpravodaj MAS Brána Brněnska
04/2017 ve formátu *.pdf

RSS kanál:
 InfoCentrum Tišnov - noviny Tišnov TIŠNOVSKO, noviny Kuřim KUŘIMSKO
- PRO POSTIŽENÉ LUPÉNKOU
- Šťavnatý rozhovor ...
- Negativnímu vlivu ...
- koncert písničkáře...
- Světová poezie v č...

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Usnesení 02-2005

16.02.2005

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOUBRAVNÍK

konaného dne:  3. února 2005

Přítomno: 14 zastupitelů
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... . ..... .....

 1. Předložený program starostou obce pro zasedání ZO byl schválen.
 2. ZO schvaluje zprávu o výsledku hospodaření obce Doubravník za rok 2004.
 3. ZO schvaluje zprávu o výsledku hospodaření Hospodářské činnosti obce Doubravník za rok 2004.
 4. ZO schvaluje rozpočet obce Doubravník na rok 2005 jako vyrovnaný.
 5. ZO schvaluje dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Základní školy a mateřské školy Doubravník.
 6. ZO schvaluje smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi obcí Doubravník a Základní školou a mateřskou školou Doubravník.
 7. ZO schvaluje smlouvu o předání movitého majetku uzavřenou mezi obcí Doubravník a Základní školou a mateřskou školou Doubravník.
 8. ZO schvaluje převod zůstatku hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Doubravník ve výši 95.000,07 Kč do fondu rezerv PO.
 9. ZO schvaluje darovací smlouvu na hasičskou sirénu uzavřenu mezi obcí Doubravník a Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje.
 10. ZO schvaluje směnu pozemků p.č. 289/9 a 289/10 v k.ú. Doubravník mezi panem Petrem Brázdou a obcí Doubravník.
 11. ZO schvaluje předkupní právo panu Petru Brázdovi na budovu moštárny, umístěné na pozemku p.č.st. 422 v k.ú. Doubravník.
 12. ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na prodej části pozemků p.č. 18/1 a 1637/25 v k.ú. Doubravník mezi panem Petrem Menšíkem a obcí Doubravník.
 13. ZO schvaluje nenavyšování ″Konta Jitka″ z rozpočtu obce Doubravník, s účinností od roku 2005.
 14. ZO schvaluje žádost paní Anny Baxové o ukončení nájmu nebytových prostor a prominutí šestiměsíční výpovědní lhůty, vyplývající z nájemní smlouvy.
 15. ZO schvaluje finanční příspěvek z ″Konta Jitka″ panu Zdeňku Šikulovi ve výši 15.000,- Kč na pořízení svislé schodišťové plošiny.
 16. ZO schvaluje záměr darování místní komunikace vedoucí do místní části Křížovice, umístěné na p.č. 449 o výměře 4999 m2 a na části p.č. 447 v k.ú. Křížovice z vlastnictví obce Doubravník do vlastnictví Jihomoravského kraje.
 17. ZO neschvaluje dodatek č.1 a dodatek č.2 ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby, uzavřené dne 12.12.2003 mezi Diecézní charitou Brno - Oblastní charitou Žďár nad Sázavou a obcí Doubravník.
 18. ZO pověřuje radu obce Doubravník prováděním rozpočtových opatření v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
 19. ZO ukládá radě obce Doubravník předložit rozbor ztrát v hospodaření HČ obce Doubravník a do příštího zasedání zastupitelstva obce Doubravník připravit návrh řešení neuspokojivého stavu hospodářské činnosti.
 20. ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce za období od posledního zasedání.Usnesení bylo schváleno jednomyslně.

V Doubravníku, 3. února 2005

  ---------------------  
Zdeněk Kundrata
starosta obce

      ---------------  
    Josef Vojta
    místostarostaCelý článek | přečteno 1.955 x   ohlasů 0 Přidat názor Verze pro tisk

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
© 2004 - 2018