all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

Doubravník


Oficiální stránky městyse

Doubravník
  Dnes je: 18.02. 2018 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Pohostinství
Břetislava Sedláčka
Dřevořezba
Valtr Baxa
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Najdete nás zde:
  49°25'31.10" NWGS-84
  16°21'07.14" E
  313 m.n.m.

Naposled přidané:
14/02/18 Úřad městyse
- Kalendář městyse 2018
06/02/18 Úřední deska
- Svolání zastupitelstva
30/01/18 Fotogalerie
- Hasičský ples 20.1.2018

Krátké zprávy:
16/02/18 Školní jídelna
- Jídelní lístek od 19…
27/01/18 SDH Doubravník
- Maškarní karneval
22/12/17 Úřad městyse
- Poplatky v roce 2018
Celý přehled   [3]

Dotační program:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  03/2017

Zpravodaj DSO
Zpravodaj DSO Tišnovsko
02/2017 ve formátu *.pdf

Zpravodaj MAS
Zpravodaj MAS Brána Brněnska
04/2017 ve formátu *.pdf

RSS kanál:
 InfoCentrum Tišnov - noviny Tišnov TIŠNOVSKO, noviny Kuřim KUŘIMSKO
- Komentovaná prohlí...
- STUDIO FREE Tišnov...
- FOTO: BRNĚNSKÁ LVÍ...
- VOLEJBAL I. LIGA J...
- Maškarní bál s pís...

Počasí:

pocasi  pocasi

Aktuální předpověď

radar chmu

Srážkový radar ČHMÚ


Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal


USNESENÍ č.36 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOUBRAVNÍK

konaného dne:   27. dubna 2006

Přítomno: 13 zastupitelů

 1. Předložený program starostou obce pro zasedání ZO byl schválen.

 2. ZO schvaluje zprávu o hospodaření obce Doubravník za I.čtvrtletí 2006.

  H: 13 - 0 - 0

 3. ZO schvaluje zprávu o hospodaření Hospodářské činnosti obce Doubravník za I.čtvrtletí 2006.

  H: 13 - 0 - 0

 4. ZO schvaluje rozpočtové opatření č.1, které je přílohou tohoto usnesení.

  H: 13 - 0 - 0

 5. ZO schvaluje poskytnutí příspěvků v rámci schváleného rozpočtu na rok 2006 ve výši:
  - 600.000,- Kč ZŠ a MŠ Doubravník
  - 4.000,- Kč p.Batelka, pojízdná prodejna Bystřice nad Pernštejnem
  - 10.000,- Kč TJ Sokol Doubravník, oddíl stolního tenisu
  - 15.000,- Kč Junák, svaz skautů a skautek ČR, 1.oddíl Doubravník

  H: 13 - 0 - 0

 6. ZO schvaluje příspěvek z rozpočtu obce Doubravník na rok 2006 ve výši 112.000,- Kč pro Základní školu a Mateřskou školu Doubravník.

  H: 12 - 0 - 1

 7. ZO schvaluje převod zástavního práva č. V-421/2002-745 pro Komerční banku,a.s., Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, a to z budovy č.p. 9, vč. pozemku p.č.st. 88 na budovy na pozemcích p.č.st. 500,501,190/2 a dále na pozemky p.č. 291/13, 287/47, 287/16, 287/29, 291/1, st.500, st.501 a st.190/2 - vše na LV č.1 v katastrálním území Doubravník. Zastupitelstvo obce současně pověřuje starostu obce k podpisu zástavní smlouvy či změny zástavní smlouvy s KB,a.s.

  H: 13 - 0 - 0

 8. ZO schvaluje dotaci Dobrovolnému svazku obcí Tišnovsko ve výši 4.000,- Kč pro rok 2006.

  H: 13 - 0 - 0

 9. ZO schvaluje přijetí neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké sněmovny PČR ve výši 20.405,- Kč.

  H: 13 - 0 - 0

 10. ZO schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě o zajištění provozu pojízdné prodejny v Křížovicích mezi obcí Doubravník a panem Zdeňkem Batelkou.

  H: 13 - 0 - 0

 11. ZO schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Doubravník a Ing.Zdeňkem Šikulou o provádění funkce technického dozoru investora na akci "Obec Doubravník-rekonstrukce MŠ".

  H: 13 - 0 - 0

 12. ZO schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Doubravník a s.r.o. Studio REGION Brno na vypracování změny č.1 Územního plánu obce Doubravník.

  H: 13 - 0 - 0

 13. ZO schvaluje pronájem obecního pozemku p.č. 1058, trvalý travní porost o výměře 13390 m2 v katastrálním území Doubravník ZOD Olší u Tišnova za cenu 320,- Kč/ha/rok.

  H: 13 - 0 - 0

 14. ZO schvaluje převod pozemku p.č. 196/4 ostatní plocha o výměře 49 m2 v k.ú. Běleč u Lomnice u Tišnova z majetku JmVaK v likvidaci, Brno do majetku obce Doubravník.

  H: 13 - 0 - 0

 15. ZO schvaluje vypustit bod Z I/3 z rozpracované změny č.1 Územního plánu obce Doubravník.

  H: 13 - 0 - 0

 16. ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady za období od posledního zasedání.V Doubravníku, 28. dubna 2006
---------------------
Zdeněk Kundrata
starosta obce
 ---------------
Josef Vojta
místostarosta


Celý článek | přečteno 1.890 x   Verze pro tisk

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
© 2004 - 2018