all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

Doubravník


Oficiální stránky městyse

Doubravník
  Dnes je: 23.11. 2017 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Pohostinství
Břetislava Sedláčka
Dřevořezba
Valtr Baxa
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Najdete nás zde:
  49°25'31.10" NWGS-84
  16°21'07.14" E
  313 m.n.m.

Naposled přidané:
19/11/17 Fotogalerie
- Srnec obecný
15/11/17 Úřední deska
- Návrh střednědobého...
15/11/17 Úřední deska
- Svolání zastupitelstva

Krátké zprávy:
16/11/17 Školní jídelna
- Jídelní lístek od 20…
06/11/17 Kulturní komise
- Otevírání adventu
03/11/17 KČT Doubravník
- Pozvánka na přednášku
Celý přehled   [7]

Dotační program:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  02/2017

Zpravodaj DSO
Zpravodaj DSO Tišnovsko
02/2017 ve formátu *.pdf

RSS kanál:
 InfoCentrum Tišnov - noviny Tišnov TIŠNOVSKO, noviny Kuřim KUŘIMSKO
- Tradiční výstava b...
- ŠLECHTIČNY ZAVŘOU ...
- Adventní jarmark š...
- Těch aut ! Kde se ...
- Oblastní charita T...

Počasí:

pocasi  pocasi

Aktuální předpověď

radar chmu

Srážkový radar ČHMÚ


Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Usnesení č.17 ze zasedání zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne:  4. září 2008

Přítomno: 15 zastupitelů
Omluveni: 0


Předložený program pro zasedání zastupitelstva městyse byl schválen.

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje:

 • hospodaření Městyse Doubravník za I. pololetí 2008,

  H: 13 - 0 - 1

 • hospodaření hospodářské činnosti Městyse Doubravník za I. pololetí 2008,

  H: 14 - 0 - 0

 • rozpočtové opatření č. 3 dle přílohy tohoto usnesení,

  H: 15 - 0 - 0

 • zvýšení nájemného v obecních bytech dle metodiky MMR ČR s účinností od 1. ledna 2009,

  H: 15 - 0 - 0

 • obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2006, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob,

  H: 14 - 0 - 1

 • kupní smlouvu o nákupu nákladního automobilu P-V3S za cenu 47.600,- Kč (vč. DPH), uzavřenou mezi Městysem Doubravník a státním podnikem Brněnské papírny Předklášteří,

  H: 14 - 1 - 0

 • smlouvu o dílo, uzavřenou mezi Městysem Doubravník a a.s. M-Silnice na opravu místní komunikace Skorotice - Křížovice,

  H: 15 - 0 - 0

 • dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí podpory č. 01950021 uzavřené mezi Obcí Doubravník a Státním fondem životního prostředí,

  H: 15 - 0 - 0

 • Dohodu o vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací, uzavřenou mezi Městysem Doubravník a Úřadem práce Brno - venkov a dodatek č. 1 k této dohodě,

  H: 15 - 0 - 0

 • záměr přípravy prodeje čtyř stavebních parcel v k.ú. Křížovice, které jsou v souladu s územním plánem vymezeny jako rozvojová plocha pro bydlení,

  H: 15 - 0 - 0

 • prodloužení termínu pro podání námětů ke změně územního plánu, a to do 30. listopadu 2008,

  H: 15 - 0 - 0

 • odstoupení pana Miroslava Galdy z členství ve finančním výboru Zastupitelstva městyse Doubravník,

  H: 15 - 0 - 0

 • žádost pana Břetislava Sedláčka o provozování stánku s občerstvením během doubravnických hodů.

  H: 14 - 0 - 1


Zastupitelstvo městyse Doubravník souhlasí s předložením projektu "Rekonstrukce náměstí v Doubravníku" Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod a s podáním žádosti o poskytnutí investiční dotace na rekonstrukci náměstí v rámci vyhlášené výzvy "Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel". V případě kladného posouzení žádosti rozhodne Zastupitelstvo městyse Doubravník o formě zajištění zdrojů financování svým budoucím usnesením.

H: 15 - 0 - 0

Zastupitelstvo městyse Doubravník pověřuje Radu městyse Doubravník prováděním rozpočtových opatření (v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění) s následným schválením těchto rozpočtových opatření v ZM.

H: 14 - 0 - 1


Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí:

 • složení slibu novým členem Zastupitelstva městyse Doubravník, panem Ing. Vladimírem Hejčíkem,
 • zprávu starosty městyse o záměru zástavby Doubravník - jih. Za tímto účelem se svolává mimořádné zasedání Zastupitelstva městyse Doubravník, které se uskuteční ve čtvrtek 18. září 2008 v 17 hodin,
 • informaci starosty městyse o záměru uspořádání besedy k připravované knize a o setkání zasloužilých činovníků obce,
 • informace o přípravě Doubravnických hodů,
 • zprávu o činnosti Rady městyse Doubravník za období od posledního zasedání.


V Doubravníku, 5. září 2008


-------------------
Zdeněk Kundrata
starosta městyse
 -------------------
RNDr. Petr Navrátil
místostarosta


Celý článek | přečteno 1.813 x   Verze pro tisk

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
© 2004 - 2017