Statistické údaje


o naší obci, podle sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001. V následujícím přehledu přinášíme něco pro milovníky tabulek.
- Údaje, které by vás mohly zajímat:


1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem  835
z toho ženy  413
Muži svobodní  180
ženatí  212
rozvedení  14
ovdovělí  14
nezjištěno  2
Ženy svobodné  139
vdané  211
rozvedené  19
ovdovělé  42
nezjištěno  2


2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem  835
v tom ve věku 0-4  42
5-14  81
15-19  65
20-29  158
30-39  101
40-49  113
50-59  131
60-64  30
65-74  60
75+nezj.  54


3. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvatelstvo celkem  835
z toho
národnost
česká  676
moravská  141
slezská  0
slovenská  6
romská  0
polská  0
německá  0
ukrajinská  0
vietnamská  0


4. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší  712
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  4
základní vč. neukončeného  140
vyučení a stř. odborné bez mat.  279
úplné střední s maturitou  192
vyšší odborné a nástavbové  30
vysokoškolské  60
nezjištěné vzdělání  7


5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo celkem  835
Věřící  487
z toho církev římskokatolická  448
církev českosl. husitská  2
českobratrská církev evangel.  9
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  3
Bez vyznání  289
Nezjištěné vyznání  59


6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Obyvatelstvo celkem  835
Ekonomicky aktivní celkem  415
v tom zaměstnaní  384
z toho pracuj. důchodci  21
ženy na mat. dov.  5
nezaměstnaní  31
Ekonomicky neaktivní celkem  414
z toho nepracuj. důchodci  192
žáci, studenti, učni  137
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  6


7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Obyvatelstvo celkem  835
Ekonomicky aktivní celkem  415
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  7
průmysl  155
stavebnictví  36
obchod,opravy motor. vozidel  22
doprava, pošty a telekomunikace  34
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  19
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  49


/ zdroj: ? Český statistický úřad /

pokračování --->