Akademik Jan Kolda


se narodil 26.listopadu 1895 v Kamenici u Jihlavy. Po studiích na vysokých školách ve Vídni, v Praze, Brně, Allfortu ve Francii a na pařížské Sorbonně, které absolvoval s vynikajícím prospěchem, se stal profesorem na Vysoké škole veterinární v Brně.
V pilné vědecké práci se ani nenadál, že se mu Doubravník stane druhým domovem.

Přišel k nám v roce 1939, kdy byly naše vysoké školy zavřeny, jako skromný, tichý, nikomu se nevnucující, nenápadný profesor.


Jan Kolda
Prof. MVDr. Jan Kolda, DrSc.

Trpce nesl, jak jeho vzácné sbírky Němci odvážejí z anatomického ústavu, ale neskládal ruce do klína. I během války pilně studoval a připravoval vydání dalších vědeckých knih. Útěchu nacházel ve své krásné zahradě a mezi přáteli.

Osvobození v roce 1945 přijal s velkým nadšením. Nějaký čas konal službu v národní stráži jako nadporučík v záloze, ale jakmile to bylo možné, odchází znovu budovat svůj milovaný anatomický ústav.
Poválečná bída a vysilující práce způsobily, že těžce onemocněl a byl upoután na lůžko. I nadále však zůstal v těsném kontaktu s pracovníky veterinární fakulty v Brně v čele s prof. MVDr. Evženem Novotným.

V roce 1956 mu byla bez obhajoby udělena hodnost doktora veterinárních věd DrSc.
23.srpna 1958 mu odevzdal zástupce Čs. akademie zemědělských věd Opava za přítomnosti předsedy akademie dr. Klečky "Řád práce", který mu udělil president republiky za "...vybudování československé veterinární morfologie a bohatě obsáhlou publicistickou činnost."

To ho povzbudilo k další práci, ale sil ubývalo. Zejména když mu 4.listopadu 1957 zemřela jeho milovaná maminka, která byla nerozlučnou společnicí jeho života.
Jan Kolda ji přežil pouze o rok.
Vyčerpán prací, usnul s cigaretou, od které se vzňal závěs na zdi a od záclon peřiny. Přiotráven kouřovými plyny, zemřel 29.listopadu 1958 a odpočívá v hrobě Felixe Závojského na místním hřbitově. Vilu, ve které žil a tvořil celých dvacet let, odkázal Akademii zemědělských věd.

Budovu ale nebylo možno využít k předpokládaným účelům a byla předána do užívání tehdejšímu MNV, který ji upravil na mateřskou školu,oddací síň, hudební školu osvětové besedy a archív.
Při desátém výročí úmrtí Jana Koldy mu byla 12.září roku 1968 na domě č.9 odhalena pamětní deska.


/zdroj: Leopold Mazáč, DOUBRAVNÍK/