Ing. Osvald Životský


Vedle budovy současné školy stojí dům č.13 - rodiště ing. Osvalda Životského (* 9.září 1832). Jeho otec provozoval kromě zemědělství i soukenickou živnost. Když však toto řemeslo začalo upadat, prodal grunt a odstěhoval se i s rodinou do Rosic. Ale jeho syn Osvald Životský na svoji rodnou obec nikdy nezapomněl.Ing. Osvald Životský

S výborným prospěchem vystudoval brněnskou techniku a vstoupil do firmy "Generální podnikatelství Bratří Kleinové", což byla význačná firma zabývající se stavbou drah v Rakousku.

V této firmě se brzy vypracoval až na pozici vedoucího inženýra a podílel se na stavbě drah v celkové délce kolem 900 km. Získal tím značné zkušenosti a podnikl mnoho studijních cest do Itálie, Německa, Švýcarska a Anglie.

V roce 1885 zahájil samostatnou podnikatelskou činnost a hned od začátku mu byly svěřovány náročné úkoly. Firma byla totiž známá svoji odborností a svědomitostí při odvádění práce široko daleko. Nutno poznamenat, že se jednalo o firmu ryze českou, což bylo na tehdejší (i dnešní) politické poměry velmi neobvyklé.

Osvald Životský za 24 let samostatného podnikání vybudoval 552 km železniční sítě, což je výkon jistě úctyhodný s přihlédnutím k tehdejší mechanizaci.

Do historie naší obce se Ing.Životský zapsal roku 1904 stavbou dráhy z Tišnova do Žďáru nad Sázavou. Délka trati měří 60 km a dílo bylo dokončeno během dvou let. Na stavbě se podílelo množství místních občanů, mužů i žen, kteří zde našli dobře placené zaměstnání.stavba tunelu na Prudké

Na zajištění stavebního dozoru bylo najato i množství zkušených dělníků italské národnosti, kteří byli ubytováni v sousední obci Maňová. Proto se dodnes maňovským žertem říká "taliáni", ale není to myšleno nijak zle.

Náročná stavba si vyžádala i své oběti. Například při stavbě tunelu zahynul střelmistr Peroutka, když kontroloval pátou, neodpálenou nálož v domnění, že zhasla zápalná šňůra.

Ing.Osvald Životský byl známý jako velký mecenáš a dobrodinec. Do místního kostela věnoval dvě krásná, malovaná okna, umístěná vedle hlavního oltáře. Na levém okně je nápis:

"Ku cti a chvále Boží a v upomínku na dětská léta v tomto chrámu Páně ztrávená, věnuje Ing.Osvald Životský - 1905."

Na pravém okně můžeme čísti:

"Z vděčnosti za dosáhlé vyšší stáří a na upomínku stavby dráhy z Tišnova do Žďáru věnuje Ing.Osvald Životský - 1905."

Obnos 4.000 K,- daroval na stavbu chudobince, 1.000 K,- přispěl okrašlovacímu spolku a kromě zakoupených pomůcek do fyzikálního kabinetu věnoval dalších 1.000 K,- ve prospěch školního fondu. Projevoval tak lásku nejenom ke svému rodišti, ale i své sociální cítění, které vždy prokazoval ke stavebním dělníkům a všem zaměstnancům. Každý na něho vzpomínal v dobrém. Mladí i staří...

Za zásluhy o rodnou obec jmenovalo obecní zastupitelsto ing.Osvalda Životského 10.března 1905 čestným občanem Doubravníka a v roce 1910 mu byla 28.srpna za velké účasti lidu odhalena na rodném domě pamětní deska. 

Poslední léta svého života, když ukončil podnikání, trávil Ing. Osvald Životský v Luhačovicích ve vlastní vile.


zdroj: L.Mazáč - DOUBRAVNÍK


update: 07/2005znovuodhalení pamětní desky v roce 2005

- fotogalerii k tématu 100 let železnice v Doubravníku najdete   Z D E