Hody v Doubravníku


Termín hodů, které letos proběhnou 12. září, je tradičně spojen se svátkem Povýšení sv. kříže, což je titulární slavnost doubravnického kostela.
V dřívějších dobách lidé považovali za naprosto přirozené zajít po skončení polních prací do kostela, při mši poděkovat Stvořiteli a poprosit o požehnání do dalších dnů. Dnes už se žije jinak.
Smyslem dalších řádků je tedy alespoň připomenout legendu o

POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE

- která se váže k zasvěcení místního chrámu.

Svátek Povýšení Svatého Kříže je vlastně slaven v den, kdy se původně připomínalo nalezení Sv. Kříže.

Císař Konstantin Veliký, horlivý stoupenec "nové víry" chtěl začátkem 4.století postavit v Jeruzalémě křesťanský chrám.
Proto se jeho matka, císařovna sv.Helena poté, co přijala křesťanství, vydala do Jeruzaléma,kde nejprve začala pátrat po ostatcích Svatého Kříže a po Božím hrobu.

Protože tehdy bylo zvykem zakopávat kříže v blízkosti místa ukřižování, začali hledat přímo u Golgoty.

Za pomoci jeruzalémského biskupa Makaria nalézá (jak popisuje sv. Pavlín a Sulpicius Severus) 14. září roku 320 na Kalvárii tři kříže. Identifikační tabulka s nápisem INRI však ležela samostatně opodál, takže nebylo možné jednoznačně určit pravost kříže.

Proto jeruzalémský patriarcha Makarius poradil, aby byly části křížů přineseny k lůžku jedné těžce nemocné ženy.
Každým se pak ženy dotýkali, až při dotyku Kristovým křížem se nemocná uzdravila.

Císařovna kříž políbila a poklonila se mu.
Totéž učinil i patriarcha s doprovodem. Na prosbu přítomného lidu pak patriarcha kříž zdvihl, aby ho lidé viděli. Tento akt dal podnět k pojmenování svátku.

Na místě, kde byl Ježíš Kristus pochován do skalního hrobu, pak zbudoval císař Konstantin Veliký nádhernou baziliku, v níž byl vztyčen křesťanský kříž.

Toto téma je dnes zachyceno na dvou malovaných oknech poblíž hlavního oltáře, které doubravnickému kostelu věnoval roku 1905 rodák Osvald Životský.

V 7. století se přidává ke svátku ještě jedna událost.
Roku 614 dobyl perský král Chozroj Jeruzalém a mezi jinými vzácnostmi odnesl jako válečnou kořist i tento kříž.

Po 14-ti letech se však situace změnila. Císař Heraklios na oplátku dobyl Persii (dnešní Irán) , získal kříž nazpět a vrátil jej do Jeruzaléma, kde se konalo 14.9.628 jeho druhé povýšení.

Nyní jsou tyto vzácné ostatky Kristova kříže uchovávány v Římě v kostele Santa Croce in Gerusalemme.

Tolik legenda.

Jinak s tématikou Povýšení sv. Kříže existuje celá řada vynikajících uměleckých děl.
Např. v holandském Courtray je slavný obraz van Dyckův s názvem Povýšení Kříže a stejně tak bychom tento motiv nalezli i v Antverpách v překrásné katedrále, která je zasvěcena P. Marii.
Tři Rubensovy obrazy Snětí z kříže, Povýšení kříže a Nanebevzetí Panny Marie jsou nejkrásnější ozdobou celého chrámu.

V našem kostele zdobí hlavní oltář nádherný obraz Nalezení sv.Kříže od vídeňského malíře Maulpertsche, jehož některá další díla si můžete prohlédnout i na internetu.

Starší, původní obraz z roku 1673 od štýrského malíře Spiesse najdete v chrámové předsíni po levé straně.