Start projektu Rodinný pas


V prvních dnech tohoto roku se dostává do realizační fáze projekt určený rodinám z Jihomoravského kraje. Nabízí možnost využít služby, které se díky slevám stanou pro účastníky více atraktivními než dosud. Jihomoravský kraj je prvním z České Republiky, který Rodinný pas organizuje a bude provozovat.

Princip projektu
Rodinný pas je založen na systému poskytování slev pro rodiny s alespoň jedním dítětem do 18ti let. Výhody budou nabízet společnosti a subjekty jak privátního tak i veřejného charakteru. Rozsah nabízených výhod bude opravdu široký, pojme kulturní a sportovní aktivity až po služby klasického komerčního charakteru.

Registrace rodin
Od dnešního data se mohou všichni zájemci o zařazení do projektu Rodinný pas přihlásit dvěma způsoby. Prvním z nich je emailová forma, kdy svoji přihlášku zašlou na adresu rodinne.pasy@kr-jihomoravsky.cz. Druhý způsob je zaslání přihlášky písemnou formou na adresu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno s heslem na obálce Rodinné pasy. Na základě přihlášky bude zájemci zaslán průkaz v podobě karty se jménem rodiny včetně data platnosti karty. Jediným kritériem zařazení zájemce do projektu je věk dítěte. První emise proběhne u příležitosti Mezinárodního dne rodiny, který stanovilo Valné shromáždění OSN na den 15. května svojí rezolucí č. 47/237 z 20.9.1993.

Nabídka služeb
Snaha Jihomoravského kraje je postihnout co nejširší nabídku poskytovaných slev v oblasti kultury, volnočasových aktivit, klasických nákupů (oděvy, elektronika, sportovní potřeby) a ostatních služeb (restaurace, ubytování, dovolené). Předpokládáme, že počet firem napojených do systému rodinných pasů se bude postupně rozšiřovat a Jihomoravský kraj se bude aktivně zasazovat o tento trend.

Medializace
Celý projekt je představen zástupcům médií, široké veřejnosti bude prezentován prostřednictvím tištěné i elektronické formy. Počítá se s pravidelným informováním veřejnosti JMK o vývoji projektu a databázi firem poskytujících slevy.

Podpůrné aktivity
Motivačním faktorem pro zapojení do projektu zejména ze strany poskytovatelů slev a služeb budou soutěže "Obec pozorná k rodině" a "Firma pozorná k rodině", které budou vyhlášeny před první emisí rodinných pasů.

Fáze projektu
Garant projektu, JuDr. Marie Cacková, členka Rady Jihomoravského kraje objasňuje postup: "V první fázi je naším cílem pokrýt území Jihomoravského kraje prostřednictvím co největšího počtu poskytovatelů a zapojení maximální počtu rodin. V další fázi pak propojení se systémy v dalších krajích ČR a také s již fungujícím systémem v Dolním Rakousku."

První zájemce
Kmotrem Rodinného pasu je hejtman Jihomoravského kraje, Ing. Stanislav Juránek. Společně se svojí rodinou bude navíc prvním účastníkem tohoto projektu, kdo se přihlásí a obdrží tak členství a kartu.

Kontakt:
JuDr. Marie Cacková
Členka Rady Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
Tel.: 541 651 591
cackova.marie@kr-jihomoravsky.cz


Formulář žádosti o registraci rodinného pasu si můžete stáhnout zde.