Milí občané a koledníci,


dovolte mi, abych Vám jménem Oblastní charity Žďár nad Sázavou poděkovala za ochotu a skvělou pomoc při organizování Tříkrálové sbírky 2007.

Ráda bych vyjádřila své obrovské díky také jménem všech, kterým finanční výtěžek sbírky pomůže při řešení jejich těžké situace. Jsou to především klienti našich devíti středisek, kterými jsou zdravotně postižení, senioři, duševně nemocní a mentálně postižení, děti a mládež ze sociálně slabých a problémových rodin, děti a mládež ohrožené negativními jevy ve společnosti, rodiče na mateřské dovolené, lidé na okraji společnosti apod.

Celkový výtěžek koledníků Tříkrálové sbírky roku 2007 na území, kde působí Oblastní charita Žďár nad Sázavou, činil 1 737 188 , což je o 158 543 Kč více než v roce loňském.

65 % celkové částky poputuje do zařízení Oblastní charity Žďár nad Sázavou, která sídlí ve Žďáře nad Sázavou, Velkém Meziříčí, Bystřici nad Pernštejnem, Radešínské Svratce a Nížkově, a lidem, kteří se z jakéhokoliv důvodu ocitli v sociální nouzi. Zbylá částka je určena na podporu charitních projektů v zahraničí, diecézních projektů a na režii sbírky.

Tříkrálová sbírka roku 2006 přispěla na nákup automobilu pro klienty Charitní pečovatelské služby v Bystřici nad Pernštejnem a na materiální vybavení aktivizačních služeb pro seniory Včela v Bystřici nad Pernštejnem, dále pak podpořila aktivizační programy pro seniory v Domově pokojného života Nížkov, rozvoj programů primární prevence na školách, které poskytují pracovníci Ponorky - centra prevence ze Žďáru nad Sázavou a pracovníci Nadosahu-centra prevence z Bystřice nad Pernštejnem. Dále výtěžek sbírky podpořil rekreačně-rehabilitační pobyt pro klienty v Nese-denním stacionáři ve Velkém Meziříčí, rekonstrukci prostor dvou zařízení Oblastní charity Žďár Klubu v 9- centra služeb pro podporu duševního zdraví a Ponorky - centra prevence se sídlem ve Žďáře nad Sázavou. Oblastní charita Žďár nad Sázavou se zapojila i do projektu "péče o české seniory v Rumunsku", jehož hlavním cílem je zavedení Charitní pečovatelské služby v českých vesnicích v Rumunsku. Z výtěžku jsme dále podpořili opuštěné a sociálně slabé maminky nákupem jednorázových kojeneckých plen a fungování Dobrovolnického centra Kambala.

Velmi Vám děkuji za Vaše štědré dary a ochotu pomáhat tam, kde je to třeba.

Věřím, že nám zachováte svou přízeň i do budoucna.

S přáním všeho dobrého

Ing. Jana Zelená
ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou, 22.1.2007