USNESENÍ Č. 5 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DOUBRAVNÍK

konaného dne:   15. března 2007

Přítomno: 14 zastupitelů
Omluveni: Eva Zemanová

Předložený program pro zasedání zastupitelstva městyse byl schválen.

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje:

 • rozpočet Městyse Doubravník na rok 2007 jako přebytkový,

  H: 14 - 0 - 0

 • rozpočet sociálního fondu Městyse Doubravník na rok 2007,

  H: 14 - 0 - 0

 • poskytnutí příspěvků v rámci schváleného rozpočtu na rok 2007 ve výši:

  600 tis.Kč   ZŠ a MŠ Doubravník
  4 tis.Kč   pojízdná prodejna Batelka Bystřice nad Pernštejnem
  10 tis.Kč   oddíl stolního tenisu při TJ Sokol Doubravník
  15 tis.Kč   Junák, Svaz skautů a skautek ČR, 1.oddíl Doubravník
  15 tis.Kč   SKFC Doubravník
  8 tis.Kč   Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko
  20 tis.Kč   Římskokatolická farnost Doubravník

  H: 13 - 0 - 1

 • smlouvu o závodním stravování se ZŠ a MŠ Doubravník,

  H: 14 - 0 - 0

 • změnu vnitřního předpisu o sociálním fondu a zásadách jeho používání,

  H: 14 - 0 - 0

 • smlouvu o dílo mezi Městysem Doubravník a firmou Techsonic - Křenek Jiří, Zašová na provedení dodávky a oživení rozhlasové techniky pro Městys Doubravník,

  H: 12 - 1 - 1

 • smlouvu o dílo mezi Městysem Doubravník a firmou Stavoprogres Brno, spol. s r.o. na realizaci stavby "Rekonstrukce MŠ Doubravník",

  H: 14 - 0 - 0

Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí:

 • zprávu o kontrole pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém pojištění, kterou provedla OSSZ Brno-venkov,

 • složení slibu zastupitelem Městyse Doubravník, panem Petrem Menšíkem,

 • zprávu o činnosti Rady městyse Doubravník za období od posledního zasedání,


V Doubravníku, 16. března 2007
---------------------
Zdeněk Kundrata
starosta městyse
 ---------------------
RNDr. Petr Navrátil
místostarosta