ROZPOČET MĚSTYSE DOUBRAVNÍK NA ROK 2007


I. PŘÍJMY (tis. Kč)
Položka/
paragraf
Název položkyČástka
1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti1112
1112 Daň z příjmu FO868,5
1113 Daň z příjmu FO z hospodářských výnosů66,3
1121 Daň z příjmu PO1255
1122 Daň z příjmu PO za obce5,6
1211 Daň z přidané hodnoty2099
1511 Daň z nemovitostí220,3
1332 Poplatky za znečišťování ovzduší4,1
1337 Poplatky za likvidaci komunálního odpadu409
1341 Poplatky ze psů20,4
1342 Pobytové poplatky1,5
1343 Poplatky za užívání veřejného prostranství6
1344 Poplatek ze vstupného2
1347 Poplatky za výherní hrací přístroje20
1351 Odvod výtěžku z výherního hracího přístroje9,4
1361 Správní poplatky32
4112 Neinvestiční dotace na správu a školství174,9
4121 Neinvestiční dotace od obcí3,5
4131 Převody z vlastních fondů HČ10,4
4134 Převody z rozpočtových účtů31,4
1031 Pěstební činnost170
2310 Pitná voda340
2321 Odvádění a čištění odpadních vod300
3319 Ostatní záležitosti kultury80
3341 Rozhlas a televize1,3
3612 Bytové hospodářství55
3613 Nebytové hospodářství203
3632 Pohřebnictví3
3633 Výstavba a údržba MIS216,9
3639 Komunální služby29,5
4351 Pečovatelská služba150
6171 Činnost místní správy30
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací305
6409 Ostatní činnost0
8115 Financování-změna stavu peněžních prostředků0
CELKEM8235II. VÝDAJE (tis. Kč)
Položka/
paragraf
Název položkyČástka
1031 Pěstební činnost170
2140 Vnitřní obchod4
2212 Silnice436
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací4,3
2221 Provoz veřejné dopravy20
2310 Pitná voda214,6
2321 Odvádění a čištění odpadních vod437,3
3111 Předškolní zařízení135
3113 Základní školy825
3314 Knihovnické činnosti10
3319 Ostatní záležitosti kultury95
3322 Zachování a obnova kulturních památek160
3326 Údržba památníků a hrobů1,5
3341 Rozhlas a televize388
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků13
3399 Ostatní záležitosti kultury - SPOZ62
3419 Ostatní tělovýchovné činnosti40
3421 Využití volného času dětí a mládeže15
3511 Všeobecná ambulantní péče13
3513 Lékařská služba první pomoci12,7
3612 Bytové hospodářství40
3613 Nebytové hospodářství145
3631 Veřejné osvětlení189
3632 Pohřebnictví52
3633 Plynofikace175,1
3635 Územní plánování10
3636 Územní rozvoj - DSO Tišnovsko8
3639 Komunální služby202
3721 Svoz nebezpečných odpadů4,5
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu372
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů65
3729 Nakládání s odpady37
3745 Veřejná zeleň a péče o vzhled obce30
4351 Pečovatelská služba354
5512 Požární ochrana78,8
6112 Zastupitelstvo800
6171 Činnost místní správy1848,3
6330 Převody vlastním fondům31,4
6402 Finanční vypořádání minulých let15,7
VÝDAJE CELKEM7514,2
8124 Financování - splátky úvěrů, půjček720,8
CELKEM8235Zdeněk Kundrata
starosta městysenahoru