Poděkování


Skončil náročný školní rok 2006/07, na jehož počátku stály obavy z organizace zajištění provozu mateřské i základní školy po dobu rozsáhlé rekonstrukce.

Dnes na jeho konci mohu s potěšením konstatovat, že díky dobré vůli, obětavosti a ochotné pomoci všech zaměstnanců, velké části rodičů, ostatních občanů a představitelů Městyse Doubravník, jsme obstáli na výbornou.

Moje poděkování tedy patří:

 • pedagogickým pracovnicím v MŠ Haně Špačkové, Haně Dolíhalové a Aleně Šikulové, které na svých bedrech nesly hlavní tíhu stěhování a přizpůsobení dětí na nové prostředí,

 • pedagogickým pracovníkům Aleši Roučkovi, Haně Životské a Ivě Rösslerové, kteří nejen že pomohli během celého roku se zajišťováním akcí mimo vyučování, ale přiložili ruku k dílu vždy, když bylo potřeba,

 • školnicím Jitce Sedláčkové a Jarmile Mertové, které se postaraly (a ještě postarají - školu čeká rekonstrukce toalet) o úklid obou budov před i po stěhování,

 • vedoucí školní jídelny Petře Humpolové a kuchařkám Haně Hájkové a Kateřině Světničkové za úspěšné rozběhnutí vaření pro cizí strávníky, za obětavé dovážení obědů z Nedvědice a bývalé vedoucí školní jídelny Evě Šikulové za rady a pomoc při zástupech,

 • manželům Menšíkovým za "sponzorské" ceny koberců a záclon,

 • všem rodičům i ostatním občanům - a bylo jich opravdu mnoho - za veškerou pomoc při stěhování, vyklízení a úpravě a výzdobě prostor,

 • všem pomocníkům, kteří přišli hrabat zahradu,

 • Petru Brackovi, Aleši Životskému a Jaromíru Liškovi, kteří dobrovolně strávili dlouhé dny při úpravách nové školní družiny, dále Miroslavu a Pavlu Šenkyříkovým za poskytnutí techniky i za práci a také všem ostatním třeba jen za drobnou pomoc a radu,

 • všem rodičům, kteří pomohli s doprovodem dětí na nejrůznější akce nebo s jejich zajišťováním,

 • představitelům městyse a zaměstnancům a spolupracovníkům úřadu za odvahu, se kterou se pustili do díla, za vstřícnost a dobrou spolupráci,

 • Stanislavu Hertlovi za trvalou nezištnou pomoc s výpočetní technikou,

 • Břetislavu Sedláčkovi a Pavlu Humpolovi za sponzorské dary při školní olympiádě,

 • a konečně všem, kterým není naše škola lhostejná a všem, kteří k nám s důvěrou dávají své děti, přesto že malotřídky vycházejí z módy.Mgr.Eva Hertlová
ředitelka školy