Flora Olomouc 2007


Vedení Základní školy Doubravník má v úmyslu uspořádat autobusový zájezd na výstavu


F L O R A   O L O M O U C

v neděli 7. října 2007.


Zájezd se ovšem uskuteční pouze za předpokladu, že se přihlásí dostatečný počet zájemců (asi 40 osob na zaplnění autobusu).

Vyzýváme proto doubravnickou veřejnost, aby se případní zájemci hlásili na úřadě městyse nebo ve škole, a to nejpozději do 20. září 2007.

Podrobnější informace budou zveřejněny po tomto datu.


Samotná výstava bude jistě velmi zajímavá, z programu vybíráme:

  • ústřední expozice se špičkovými výpěstky ovoce, zeleniny a přehlídkou chryzantém,
  • přehlídka ovocných dřevin,
  • přehlídka krajových odrůd ovoce a různých druhů zeleniny v pavilonu ČZS,
  • výstava pěstovaných i divoce rostoucích hub,
  • přehlídka nejlepších exponátů aranžovaných květin,
  • "paličská" soutěž o nejlepší ovocný destilát s ochutnávkou,
  • podzimní zahradnické trhy.Informace též na www.flora-ol.cz