Hody v Doubravníku


Letošní hody v Doubravníku organizuje opět Městys Doubravník - resp. kulturní komise rady a uskuteční se 14.-16. září 2007.

Program je následující:


 • v pátek 14.9.
  - od 15 hodin se začíná stavěním máje na náměstí
  - od 21 hodin se pokračuje na sokolovně hodovou zábavou - hraje skupina METAXA

 • v sobotu 15.9.
  - od 14 hodin zvou stárci a stárkové za doprovodu Bystřické kapely doubravnickou veřejnost na hody
  - v 18 hodin se koná benefiční varhanní koncert v kostele Povýšení sv. Kříže

 • v neděli 16.9.
  - v 10 hodin se krojovaná družina účastní mše svaté v doubravnickém kostele
  - od 13 hodin bude Doubravníkem procházet tradiční průvod
  - v 15 hodin začne hodová veselice pod májí se čtením ortelu a všemi dalšími zvyky
  - k tanci a poslechu hraje Bystřická kapela

 • po všechny dny budou na náměstí kolotoče a jiné atrakce


Zdeněk Šikula