Postavme školu v Africe


Čtvrtý ročník veřejné sbírky na podporu základního školství v Africe proběhne od 9. do 11. října 2007. Cílem sbírky je každoročně získat finanční prostředky na stavbu základních škol v Etiopii.

Chodit do školy, naučit se číst, psát a počítat je pro nás naprostou samozřejmostí. V některých zemích to však pro děti bývá nesplnitelný sen. Proto se, společnost Člověk v tísni a Junák - svaz skautů a skautek ČR, rozhodli alespoň některým z nich pomoci.

Gramotná a vzdělaná populace se považuje za východisko ze začarovaného kruhu chudoby, ve kterém se Etiopie nachází. Přitom stačí 5-6 tisíc korun, aby se vytvořilo jedno nové místo ve škole.

Dosud se díky sbírce Postavme školu v Africe podařilo postavit pět základních škol pro celkem 1160 dětí, které byly předány místní oblastní školské správě, která bude i v budoucnu zajišťovat chod školy, nové vyučující a opravy budovy. Kromě samotné stavby a vybavení je z jiných zdrojů zajištěno i školení učitelů v moderních vyučovacích metodách a interaktivnímu přístupu ve výuce.

Přispět na sbírku Postavme školu v Africe můžete letos i přímo v Doubravníku, a sice

ve čtvrtek 11. října 2007
skautům na náměstí v Doubravníku
přímo do jejich kasičky.

Během druhého ročníku 2005/06 se vybralo 2 265 538 korun. Z vybraných peněz byly postaveny dvě školy ve vesnicích Lante a Yirga Chefe, které byly vybrány ve výběrovém řízení vypsaném v Etiopii společností Člověk v tísni.

Během třetího ročníku 2006/07 se vybralo do 30.4. 2007 3 098 951 korun. Z vybraných peněz byly postaveny dvě školy ve vesnicích Teffo Cheffo a Boricha, které byly vybrány ve výběrovém řízení vypsaném v Etiopii společností Člověk v tísni.

Co se stane s vaším příspěvkem

Z výtěžku sbírky bude postavena nová škola. Velikost školy samozřejmě ovlivní celková částka, kterou se nám podaří shromáždit. Po dokončení projektu bude škola předána oblastní školské správě, s níž již dnes Člověk v tísni spolupracuje, a ta poté zajistí chod školy, nové vyučující a v budoucnu i opravy budovy.