Kolem Doubravníku pěšky i na kole


Zastupitelstvo městyse Doubravník spolu s odborem Klubu českých turistů Doubravník pořádají v rámci oslav 800. výročí městyse

v sobotu 24.května 2008

turistický pochod a cyklojízdu v roce 120.výročí založení KČT


logo KCT logo Doubravník

KOLEM DOUBRAVNÍKU PĚŠKY I NA KOLE

Prezentace:v budově bývalé radnice na náměstí,
na pěší trasu 45 km od 6 do 7 hod.,
na trasu 35 km od 6 do 8 hod.,
na zbývající pěší trasy od 8 do 10 hod.,
na cyklotrasy od 8 do 10 hod.
Startovné:děti do 15 let 5 Kč, ostatní 10 Kč, členové KČT 5 Kč
Trasy:

45 km - Doubravník - Křížovice - Borač - Husle - Maňová - Sejřek - Nedvědice - Starý Kvartýr - Černovice - Skorotice - Doubravník

35 km - Doubravník - Křížovice - Borač - Husle - Maňová - Sejřek - Nedvědice - Káčiny - Skorotice - Doubravník

25 km - Doubravník - Křížovice - Borač - Husle - Maňová - Sejřek - Nedvědice - Doubravník

20 km - Doubravník - Křížovice - Borač - Husle - Maňová - Sejřek - Doubravník

13 km - Doubravník - Křížovice - Borač - Doubravník

8 km - Doubravník - Křížovice - Prudká - Doubravník

Cyklistické trasy :

13 km - Doubravník, Černvír, Skorotice, Křížovice, Běleč,Doubravník

20 km - Doubravník, Černvír, Skorotice, Křížovice, Běleč,Doubravník, Raková, Sejřek, Doubravník

26 km - Doubravník, Černvír, Skorotice, Křížovice, Běleč,Doubravník, Raková, Sejřek, Mansberk, Nedvědice, Černvír, Doubravník

40 km - Doubravník, Černvír, Skorotice, Křížovice, Běleč,Doubravník, Raková, Sejřek, Mansberk, Nedvědice, Dolní Chlébské, údolí Chlébského potoka, Káčiny, Horní Chlébské, Nedvědice, Černvír, Doubravník

50 km - Doubravník, Černvír, Skorotice, Křížovice, Běleč,Doubravník, Raková, Sejřek, Mansberk, Nedvědice, Dolní Chlébské, údolí Chlébského potoka, Káčiny, Starý Kvartýr, Černovice, Brumov, Osiky, Synalov,Ochoz, Běleč, Doubravník

Ukončení akce:v budově bývalé radnice na náměstí do 18 hod.
Odměna:diplom podle návrhu doubravnického výtvarníka Stanislava Bělíka, razítko pochodu
Ubytování:na základě předběžné přihlášky v tělocvičně školy, ve vlastním spacím pytli ( 40,- Kč)
Informace:trasy - turistická mapa KČT č. 85, vydání 2007
předseda odboru KČT Doubravník Jaroslav Životský,
592 61 Doubravník 154, tel. 566 566 329,
e-mail J.zivotsky@seznam.cz
Úřad městyse, 592 61 Doubravník, tel. 566 566 331


RNDr.Petr Navrátil