Černé skládky


Jak je všem již dobře známo, celý letošní rok probíhá ve znamení oslav 800 let od první písemné zmínky o Doubravníku. Všichni věříme, že se různých plánovaných akcí zúčastní spousta hostů jak místních, tak především přespolních.

Pokuste se vžít do pozice člověka, který sem přijíždí za kulturou a první co uvidí jsou PET láhve, odpadky, plastové pytle, sklo, nebo stavební odpad, který se povaluje v příkopech kolem příjezdových cest do Doubravníka. Pro ilustraci několik fotografií:z "Luhačovic"ze silnice od Borače

Upozorňujeme, že příkopy kolem cest nebyly vykopány proto, aby mohly být zasypány odpadem, ale slouží k odvodu vody z komunikace.

Jako perličku přidávám to, co loni viděl každý, kdo se zastavil v "Báckách".plastové pytle s odpadkyopakovaně uklízí zaměstnanci obce

Jelikož předpokládám, že 95 % obyvatel Doubravníka se chová ekologicky, chci apelovat na těch zbylých 5%.
Pokusme se udržet své okolí ve stavu, za který se nebudeme muset před nikým stydět. Vždyť dnes již v Doubravníku jsou místa, kam lze tříděný odpad legálně ukládat.

Co říci závěrem?

Věřím tomu, že velkou část problémů s černými skládkami v Doubravníku a okolí by pomohl vyřešit sběrný dvůr odpadu, kde by se sdružila dnes poněkud rozmělněná místa pro sběr separovaného odpadu. Pro každého je jistě pohodlnější odvézt odpad do šikovně situovaného sběrného dvora, než se s ním vláčet někam do lesa.

To v jakém prostředí žijeme, je vizitkou nás všech!Komise regionálního rozvoje a životního prostředí
Ing. Jiří Rous