Humanitární sbírka


Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Úřadem městyse Doubravník

vyhlašuje

H U M A N I T Á R N Í   S B Í R K U

 • letního a zimního oblečení (dámské, pánské,dětské),
  ze zimního oblečení především kabátů a bund,
 • lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek,
 • domácích potřeb-nádobí bílé i černé - vše jen funkční,
 • peří, péřových přikrývek a polštářů,
 • dek a přikrývek (obyčejné, vatované, larisy),
 • hraček a školních potřeb,
 • novin, časopisů a knih,
 • nepoškozené obuvi (dámské, pánské, dětské)
 • kabelek, tašek, batohů a peněženek.


VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

 • lyžařské boty; oděvy z umělých vláken (silon, nylon, dederon);
 • ledničky, televize a počítače (nebezpečný odpad);
 • nábytek, jízdní kola, lyže a dětské kočárky (transportem se znehodnotí).


Sbírka se uskuteční

dne:13. a 14. března 2008
čas:15:00 - 17:00 hodin
místo:sokolovna Doubravník


Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se transportem nepoškodily.


Děkujeme za Vaši pomoc.

Bližší informace podá ÚM Doubravník tel. 566 566 331.

nebo dispečink Diakonie Broumov - 224 316 800, 224 317 203 (fax).


Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům u nás i v zahraničí a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce.
Více na www. diakoniebroumov.org