ROZPOČET MĚSTYSE DOUBRAVNÍK NA ROK 2008I. PŘÍJMY (tis. Kč)
Položka/
paragraf
Název položkyČástka
1111Daň z příjmu FO ze závislé činnosti1195
1112Daň z příjmu FO668
1113Daň z příjmu FO z hospodářských výnosů75
1121Daň z příjmu PO1500
1122Daň z příjmu PO za obce0
1211Daň z přidané hodnoty2152
1511Daň z nemovitostí229
1332Poplatky za znečišťování ovzduší2
1337Poplatky za likvidaci komunálního odpadu430
1341Poplatky ze psů20
1342Pobytové poplatky1
1343Poplatky za užívání veřejného prostranství6,7
1344Poplatek ze vstupného6
1347Poplatky za výherní hrací přístroje20
1351Odvod výtěžku z výherního hracího přístroje9
1361Správní poplatky32
4112Neinvestiční dotace na správu a školství171,9
4121Neinvestiční dotace od obcí3,5
4131Převody z vlastních fondů HČ0
4134Převody z rozpočtových účtů32,3
1032Lesní hospodářství-podpora ostatních produkčních činn.300
2141Vnitřní obchod2
2310Pitná voda115,8
2321Odvádění a čištění odpadních vod350
3319Ostatní záležitosti kultury110
3341Rozhlas a televize1,2
3612Bytové hospodářství65
3613Nebytové hospodářství212
3632Pohřebnictví2,1
3633Výstavba a údržba MIS204,7
3639Komunální služby164
3721Sběr a svoz nebezpečných odpadů2,1
3725Využívání a zneškodňování komunálních odpadů80
4351Pečovatelská služba160
6171Činnost místní správy30
6310Obecné příjmy a výdaje z finančních operací5
6409Ostatní činnost1,2
 PŘÍJMY CELKEM8358,5
 
8115Financování-změna stavu peněžních prostředků430
 
 CELKEM8788,5II. VÝDAJE (tis. Kč)
Položka/
paragraf
Název položkyČástka
1031Pěstební činnost52
1032Lesní hospodářství-podpora ostatních produkčních činn.200
1036Správa v lesním hospodářství48
2141Vnitřní obchod0
2212Silnice100
2219Ostatní záležitosti pozemních komunikací0
2221Provoz veřejné dopravy20,1
2310Pitná voda70
2321Odvádění a čištění odpadních vod451,6
3111Předškolní zařízení130
3113Základní školy721,7
3314Knihovnické činnosti10
3319Ostatní záležitosti kultury130
3322Zachování a obnova kulturních památek10
3326Údržba památníků a hrobů3
3341Rozhlas a televize111
3349Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků14
3399Ostatní záležitosti kultury - SPOZ, oslavy 800 let680
3419Ostatní tělovýchovné činnosti25
3421Využití volného času dětí a mládeže16
3511Všeobecná ambulantní péče15
3513Lékařská služba první pomoci0
3612Bytové hospodářství57
3613Nebytové hospodářství124
3631Veřejné osvětlení195
3632Pohřebnictví21,5
3633Plynofikace159,1
3635Územní plánování20
3636Územní rozvoj - DSO Tišnovsko8
3639Komunální služby1193,4
3721Svoz nebezpečných odpadů15
3722Sběr a svoz komunálního odpadu430
3723Sběr a svoz ostatních odpadů100
3729Nakládání s odpady38
3745Veřejná zeleň a péče o vzhled obce16
4351Pečovatelská služba320,4
5512Požární ochrana84,1
6112Zastupitelstvo800
6171Činnost místní správy1682,1
6320Pojištění funkčně nespecifikované76
6330Převody vlastním fondům32,3
6409Ostatní činnosti jinde nezařazené200
 VÝDAJE CELKEM8379,3
 
8124 Financování - splátky úvěrů, půjček409,2
 
 CELKEM8788,5
Zdeněk Kundrata
starosta městyse


nahoru