Lesy městyse Doubravník [10]


Těžební práce v porostech poškozených vichřicí "Emma" spějí k závěru a již nyní můžeme konstatovat, že odhadovaný objem kalamitního dříví byl značně podhodnocený.

Jen v oddělení 128C9 "Na Černvíří", kde bylo poškození lesa největší, přesáhlo množství zpracovaného dříví hranici 100m3.

Velkou část padeného dříví nebylo zpočátku vidět - v uvedené lokalitě je totiž svah rozbrázděn třemi, poměrně hlubokými erozními rýhami a další asi 1/3 padla v průběhu následujícího týdne. Návrat větrného počasí se sněhovými přeháňkami a prudkým deštěm zákonitě způsobil vyvrácení dalších stromů.

Tentokrát přímo po svahu, takže pádem kmenů bylo přerušeno elektrické vedení do obce Křížovice. Následky nehody likvidovali pracovníci firmy E-on od časných ranních hodin.padené stromy přerušily el. vedení pod lesem

Nicméně v tuto dobu je již většina dříví venku z lesa a prodána k dalšímu zpracování. Díky dobré spolupráci s odběratelem, jsme mohli na trh dodat v kulatině1) i krátké, 5-ti metrové výřezy a přesílené jedlové dříví (rozměr 5/56 a více).pilařská kulatina připravená k prodeji

Rovněž nestandardní listnaté dříví v dimenzi tyčoviny (dub, buk) se podařilo zpeněžit společně se surovými kmeny2) smrku a borovice.surové kmeny na "odvozním místě"

Na Bělči, nebo chcete-li v oddělení 131A10, kde loňský rok řádil kůrovec, je situace poněkud odlišná.

Kalamitní dříví je sice zpracováno na sortimenty a připraveno k prodeji, ale několik příhodně položených kmenů je využito ještě jako "lapáky" k zachycení 1. vlny rojení lýkožrouta smrkového. A to, podle vývoje počasí, lze očekávat již každým dnem.smrkový lapák zastíněný chvojím

Čerstvý kmen vylučuje vlivem chemických změn ve dřevě látky, které navádí brouky do prostředí vhodného k založení nové generace.3)

Po nalétnutí je třeba zabezpečit včasné odvezení napadeného dříví z lesa a prodej. Nepodaří-li se to díky současnému přetlaku na trhu s dřevní surovinou, bude provedena mechanická asanace odkorněním přímo v porostu.

Poznámky:

1) Kulatina = odvětvený kmen určité délky, na slabším konci d > než 20cm.

2) Surový kmen = většinou zbytek odvětveného stromu (vršek) a slabé dříví z probírek nedosahující parametrů kulatiny. Lidově "surák".

3) Viz. článek o podkorním hmyzu Lesy městyse Doubravník [8]


Petr Koukal