Čarodějnice na střelnici


Sbor dobrovolných hasičů, ve spolupráci se Základní školou a Kulturní komisí rady městyse Doubravník

Vás srdečně zvou ná zábavnou akci:


ČARODĚJNICE NA STŘELNICI


Konat se bude ve středu 30. dubna 2008 a program bude následující:

18:00slet na náměstí u kašny
18:15přelet na střelnici, opékání buřtů, volná zábava
20:00vyhlášení soutěže o "nejhezčí" čarodějnici
20:30zapálení vatry


OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

- pro čarodějnice (i čaroděje) ZDARMA


Srdečně zvou pořadatelé