Pozvánka na cyklistický závod


Pořadatelé z 1. oddílu Robinsoni Doubravník Vás zvou na


cyklistický orientační závod

DOUBRCYKL 2008


Termín závodů: 1.5.2008

Centrum závodu: střelnice Doubravník

Prostor závodu: širé okolí Doubravníku

Prezentace: 12:30 - 13:30

Charakteristika závodu: Cykloturistická akce na (NEJEN) horských či trekingových kolech s prvky navigace podle turistické mapy. Závod je určen pro dvojice - mužské, dámské i smíšené, od věku minimálně 10ti let. Tempo i trasu si určuje každá dvojice sama. Vítězem se stává každý, kdo překoná vlastní lenost a dorazí úspěšně do cíle.

Start: Ostrý start je ve 14.00 hod. na střelnici Doubravník.

Cíl: V místě startu. Dvojice dojíždějí do cíle společně s minimálním odstupem.

Časový limit: 3 hodiny pro označení kontrol:
- v mapě: při prezentaci obdrží závodníci seznam všech kontrol. Podle zadaných souřadnic a slovního popisu si vyznačí kontroly do své mapy.
- v terénu: kontroly jsou vyznačeny červenobílým listem papíru formátu A4, visí na viditelném místě v bodě umístění kontroly. Každá kontrola je označena číslem a navíc je zde vyznačen kontrolní kód, který opíšete do startovního průkazu společně s číslem kontroly.

Bodové ohodnocení kontrol: kontroly jsou ohodnoceny body v rozmezí 20 - 100. Hodnoty jednotlivých kontrol obdrží závodníci na mapovém startu.

Závodní průkazy: při losování startovního čísla obdrží závodníci startovní průkazy. Závodníci zodpovídají za čitelnost průkazu po celou dobu trvání závodu.

Mapa: pro závod je použita turistická mapa 1:50.000 - výseč. Při prezentaci obdrží závodníci 1 mapu na dvojici. Mapa není vodovzdorná. Při postupu v terénu je potřeba brát v úvahu generalizaci mapy, mapa ve členitém terénu nikdy nemůže být dokonalá. Závodníci mohou použít vlastní mapu.

"Zlatá pravidla závodu":
- dodržujte pravidla slušného pobytu v přírodě - zákaz ježdění na kole mimo cesty apod., nezanechávání odpadků v přírodě, ohleduplnost vůči ostatním turistům aj.
- oba členové dvojice musí celý závod postupovat společně a nerozlučně, ve vzdálenosti "na doslech"
- ať už dvojice závod dokončí, nebo vzdá, je třeba odevzdat v cíli závodní průkazy
- body ze špatně označené kontroly se nepočítají
- je na zodpovědnosti závodníků, aby jejich závodní průkazy byly čitelné
- během závodu není dovoleno projíždět prostorem ostrého a mapového startu
- na trati se budou pohybovat traťoví komisaři, kteří mohou diskvalifikovat
závodníky porušující pravidla (zejména ježdění mimo cesty a nedodržení kontaktu "na doslech")
- pomoc lidí neúčastnících se závodu není povolena
- účastníci závodí dobrovolně a na vlastní nebezpečí
- každá dvojice musí mít mobilní telefon pro případ nouze

Povinná výbava:
- kolo v dobrém technickém stavu (vlastní zodpovědnost závodníků)
- přilba - bez ní nebudou závodníci vpuštěni na start

Doporučená výbava:
- doklad totožnosti
- busola
- základní nářadí na opravu kola, náhradní duše
- mapník na kolo (lze zakoupit v každé dobré cyklo prodejně)
- vodovzdorné fixy nebo jiné psací potřeby pro zákres kontrolních bodů do mapy
- vlastní občerstvení na cestu

Hodnocení výsledků: pořadí v závodě je vyhodnoceno na základě součtu bodů získaných z kontrol správně označených v závodním průkazu.
Časový limit je pevně stanovený (3 hodiny) a každá minuta navíc je penalizována mínus 2 body za každou započatou minutu + progresivní penalizace podle následující tabulky.
Progresivní penalizace:

  • 0 - 9 min: - 0 bodů
  • 10 - 19 min: - 20 bodů
  • 20 - 29 min: - 40 bodů
  • 30 - 39 min: - 60 bodů
  • 40 - 49 min: - 80 bodů
  • 50 - 59 min: - 100 bodů
  • nad 60 min: diskvalifikace

Kategorie: Závod probíhá v týmech, které tvoří dvojice (jednotlivci bez spolujezdců mohou tým sestavit na místě). Jede se pouze v jedné kategorii (Masters) s handicapem
bodový koeficient
M - mužský tým 15+: 1,00
S - smíšený tým 15+: 1,20
D - dámský tým15+: 1,35
MH - mládež do 14 let - hoši: 1,35
MD - mládež do 14 let - dívky: 1,55
SEM - věk nad 50 let muži - 1,10
SES - věk nad 50 let smíšený - 1,30
SED - věk nad 50 let dámy - 1,45

Časový limit závodu je 3 hodiny.
Pomocí koeficientů bude určeno celkové pořadí dvojic.

Vyhlášení výsledků: ve čtvrtek 1.5. 2008, mezi 18.00 až 19.00 hodin v centru závodu.

Motem závodu je heslo "Ve dvou se to lépe táhne."Přejeme hodně štěstí a správný směr!


Pořadatelé z 1. oddílu Robinsoni Doubravník