Výročí rodáka z hradu Pernštejna


V letošním roce vzpomeneme 200. výročí narození Antonína Emila Titla hudebního skladatele a dirigenta. Vzpomínky se uskuteční jednak v rámci X. ročníku tradiční výstavy Podzim na hradě Pernštejně, jednak při slavnostním koncertě v kostele Povýšení svatého Kříže v Doubravníku.

Nad celou kulturní akcí převzal záštitu hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.

Antonín Titl se narodil 2. října 1809 v rodině hospodářského úředníka na hradě Pernštejně.
Ve dvanácti letech byl poslán k učiteli Thiemovi, u něhož se učil na varhany a kontrabas. V sedmnácti letech přišel do Brna, kde se měl připravit na učitelství. Vzdělával se v hudbě u Gottfrieda Riegra a zcela se jí věnoval. Proto nenastoupil učitelskou dráhu. Vystupoval jako kontrabasista brněnského divadla a psal příležitostně hudbu k činohrám. Operu "Die Burgfrau" napsal na libreto svého krajana, bystřického rodáka Antonína Bočka, podle moravské pověsti o Bílé paní. Opera měla pod Titlovou taktovkou úspěšnou premiéru 28. května 1832 v Brně a hrála se pak i v Olomouci, kam tehdy Titl z Brna odešel.

K uvedení hraběte Chotka do funkce olomouckého arcibiskupa v roce 1832 napsal Titl slavnostní mši. V Olomouci, i když možná A. Bočkem podporován, nemohl existenčně zakotvit, a tak asi v roce 1833 odchází do Prahy. V Praze začaly vycházet jeho písně raně romantického charakteru, ovlivněné Schubertem, Schumannem a Löewem, skladby klavírní a pro mužské sbory. V Praze ale vynikl především jako vojenský kapelník 28. pěšího pluku hraběte Latoura. Od roku 1837 pořádal koncerty na Barvířském ostrově, které vzbudily velkou pozornost i Bedřicha Smetany.

Mimo oblíbené taneční skladby Straussovy, Lannerovy, Labického a dalších hrál i Beethovena a Mozarta. Titl v Praze vystupoval jako skutečný umělec. Po sezóně 1839-40 jej jako dirigenta získalo Josefstadské divadlo ve Vídni. Dvacet let (1850 - 1870) byl Titl dirigentem vídeňského Dvorního divadla, pro něž napsal nepřehledné množství ouvertur, melodramat, vložek, úvodů a jiných skladeb.

Celkem napsal Antonín Emil Titl na 300 skladeb, z nichž vyšla tiskem asi třetina, některé v nejrůznějších úpravách, jako zejména "Sérénade" (célebre), snad nejoblíbenější šlágr té doby. Významným momentem jistě bylo první české divadelní představení ve Vídni, konané 29. prosince 1850, uvedené Titlovou "Ouverturou dle slovanských nápěvů", v níž zaznívají nejen české písně a dokonce i melodie naší hymny Kde domov můj, ale též jiné slovanské melodie.

Antonín Emil Titl umírá ve Vídni 21. ledna 1882 ve věku 73 let.

Historická komise rady městyse Nedvědice připravovala toto výročí ve spolupráci s významným odborníkem - Mgr. Jiřím Mottlem, který je uměleckým vedoucím Brněnského komorního orchestru. Jeho zásluhou se podařilo získat v archivech a Moravském zemském muzeu původní notové podklady, které další odborníci rozepsali a upravili pro komorní orchestr.

Prakticky všechny Titlovy skladby, které budou na koncertě předneseny, mají obnovenou premiéru po více jako 130 letech. Nahrávky nemá žádný český hudební archiv. Koncert bude uveden vzpomínkou na A.E.Titla a odborným slovním doprovodem. Po koncertu bude možná prohlídka kostela s průvodcem.


Slavnostní koncert k 200. výročí narození hudebního skladatele
Antonína Emila Titla
V chrámu Povýšení svatého Kříže v Doubravníku
v neděli 4. října 2009 v 15 hodin

V programu vystoupí

Brněnský komorní orchestr
umělecký vedoucí Jiří Mottl
Sólisté
Zdeněk Brož, klavír a cembalo, profesor Konzervatoře Brno
Josef Škrobánek, tenor, člen a sólista Národního divadla Brno
Eva Štěrbová, soprán, laureát Mezinárodní pěvecké soutěže v Karlových Varech 2008, posluchačka JAMU Brno
V programu zazní skladby A. E. Titla (1809 - 1882) narozeného na hradě
Pernštejně,Biblické písně Antonína Dvořáka,
Suita A-dur z Kroměřížského zámeckého archivu

Benefiční koncert je pořádán ve prospěch opravy historicky cenných varhan
chrámu Povýšení svatého Kříže v Doubravníku. 


Jiří Šmíd


Plakát s programem stahujte Z D E