Poděkování


V minulém zpravodaji byl uveřejněn článek, ve kterém paní Marie Bracková děkuje všem zúčastněným, kteří pomohli úspěšné integraci jejich dcery Karolínky do mateřské školy.

Vzhledem k tomu, že mnozí z Vás nemají přístup k internetu, ráda bych Vás seznámila s komentářem, který na webové stránky vložila rodina Truhlářova (s jejich laskavým svolením):

"Připojuji se k díkům, nicméně nemělo by se také zapomenout na celou Vaši rodinu, která se tak vzorně o Karolínku stará. Pokroky, které Karolínka dělá, jsou opravdu obrovské.
Pokud mohu vyjádřit názor za naši Aničku, je nám velkým potěšením, že mohou chodit do školky společně.
Kéž bychom se i my dospělí dokázali radovat ze života tak jako Karolínka."


Bohužel žijeme v době, kdy jsou lidé zvyklí vyjadřovat spíše negativní reakce, z nekonečných anonymních diskusních příspěvků na internetu je mnohým z nás smutno. O to víc každého těší pochvala a povzbuzení.

Všichni, kdo znají rodinu Brackovu, dají bez zaváhání komentáři za pravdu: příkladná péče, rodina, která by mohla být vzorem nám všem. Proč tedy ta zvýšená pozornost těmto několika větám? Protože pozornost a poděkování zaslouží i všechny ostatní rodiny (rodiče, sourozenci i prarodiče), kteří s láskou a trpělivostí vychovávají svoje děti a naplňují tím krůček po krůčku, den za dnem svoje krásné a náročné poslání.

Jsem vděčná za slova o potěšení z Karolínčiny přítomnosti ve školce a za všechny, kteří tato slova sdílejí. Jsou pro nás velkým povzbuzením a potvrzením, že integrace, jakkoli je náročná, má smysl. V letošním roce je ve školce integrována další dívka Sabinka a chtěla bych zdůraznit, že si velmi vážím náročné práce i pozitivního přístupu všech učitelek i asistentek. Jsme pedagogové, proto chceme dát vždy přednost řešení, které je nejvhodnější pro konkrétní dítě. Zapojit hendikepované do kolektivu zdravých, pokud to jen trochu lze, a tím jim pomoci lépe porozumět okolnímu světu, je toho příkladem.


Eva Hertlová, ředitelka