Životní jubileum malíře Stanislava Bělíka


Řada z Vás navštívila letos na přelomu října a listopadu výstavu obrazů Stanislava Bělíka a koupila si kalendář s jeho obrázky na rok 2010.

Jistě jste byli překvapeni, že tato výstava byla uspořádána a kalendář vydán u příležitosti devadesátých narozenin pana Bělíka. Pro ty co ho znají, se tomu těžko věří, protože nám připadá pořád stejně mlád. Přesvědčila nás o tom většina obrazů na výstavě označených rokem 2009, což svědčí o jeho pracovitosti. 

O mistrových životních osudech a tvorbě bylo mnoho řečeno a napsáno, ale jedna část bývá zmiňována okrajově. Je to výtvarná spolupráce pro obec a různé organizace. Vždyť za kým jiným jít když bylo potřeba nějaký plakát, pozvánku, diplom či výzdobu, než za panem Bělíkem.

Tato tvorba má však krátký život a to je v mnoha případech velká škoda. Nádherné plakáty vznikaly třeba v době prvních letních filmových přehlídek, kdy se nedostávaly oficiální plakáty od distributorů jako dnes, a tak pan Bělík maloval plakáty k jednotlivým filmům. Rád osobně vzpomínám na výzdobu různých plesů, především hasičských, kde byly stěny sokolovny vyzdobeny vtipnými karikaturami hasičů, u kterých jsme se dohadovali, o koho jde. Z poslední doby bych rád zmínil velkou podobiznu ing. Osvalda Životského, doubravnického rodáka a stavitele železnice Tišnov-Žďár, která byla v době oslav 100. výročí zprovoznění této trati v roce 2005 umístěna na doubravnickém nádraží.

Součástí těchto akcí bývají pozvánky, kterých pan Bělík také mnoho vytvořil.Je autorem loga oslav 800 let od první písemné zmínky o Doubravníku v roce 2008.
Rozsáhlá byla scénická spolupráce s místními ochotníky, kde byl ovšem také výraznou hereckou osobností.

Mnozí jistě také vlastníte nějaký diplom, který výtvarně pan Bělík zpracoval.Určitě ho mají všichni účastníci pochodů "Kolem Doubravníka pěšky i s kolem". Pro tento pochod vytvořil i příležitostné razítko. Některé motivy linoritů ze starších diplomů byly také k vidění na letošní výstavě.

Dostáváme se k tvorbě, která je trvalým obohacením obecního archivu. Každý rodilý Doubravničák mé generace má v pamětní knize Doubravníka list z vítání občánků, s výtvarným motivem od pana Bělíka. Pokud šlo o rodinu něčím v Doubravníku známou, tak se to jistě v motivu odrazilo. Proto třeba v naší rodině je to vláček, či jinde třeba koně atd.. Jsou zde listy i k významným životním jubileím, jako třeba sté narozeniny pana Josefa Holešovského st. z 2. března 1951.

Když se mě jako nynějšího doubravnického kronikáře někdo zeptá, čím bych se, co se týká kronik pochlubil, tak je to jistě kronika, kterou na požádání tehdejšího kronikáře pana řídícího Mazáče ilustroval pan Bělík. 

Jak je vidět, je to práce bohatá a záslužná, a je na ní poznat, že byla dělána s láskou ke své rodné obci. Přejme tedy panu Bělíkovi, ať je stejně "mladý" jako dosud a může stále vyrážet na malířské výpravy.


Použité obrázky jsou ilustrace z Kroniky městyse Doubravníka.

Lubomír Čech