Shrnutí aktivit TJ Sokol Doubravník 2009


Začátkem tohoto roku se nám podařilo vytvořit za sokolovnou ledovou plochu, která byla plně využita.

Naši chlapci si zahráli hokej a na své si přišli i "dospěláci" a děvčata, kteří si jen tak zabruslili. Pro velký zájem se dokonce musel udělat i rozvrh. Tímto tedy děkuji p. Litoborskému za spolupráci.

V lednu proběhl díky paní Šenkové volejbalový turnaj v pyžamech, při kterém hrálo 6 družstev a navštívili nás volejbalisté z Lomničky, Kuřimi a Nedvědice. Pobavili se nejen hráči, ale i diváci.

V únoru proběhl seminář Taekwon-do pod vedením p.Cigáňa. Zde ukázali členi tohoto oddílu, že svojí pílí a pravidelnými tréninky se stále zdokonalují. Další akcí v únoru byl Sokolský ples, tentokrát jsme uvítali také masky, což se postaralo o zábavu. Je však škoda, že přišlo málo lidí.

Velký úspěch mělo divadelní představení "Světáci po práci", kde nám zahrál divadelní spolek "Vichr z hor" z Lomnice u Tišnova. Sokolovna byla plná, celkem 140 diváků, lidé se bavili, ale doubravnických občanů bylo minimum.

V březnu také proběhl florbalový turnaj pod vedením Ondry Smutného. Těší nás jeho zapálení pro tento sport a jeho samostatnost. Kéž by takových bylo víc. Na podmínky Doubravníka byla účast velká, hrálo celkem 6 družstev.

Již třetím rokem jsme byli 8. května spolupořadatelem dálkového pochodu s TJ Sokol Tišnov a Sokolskou župou Pernštejnskou. U nás byl start z vlakového nádraží a turisti si mohli vybrat ze čtyř tras: 2 trasy 9 km, trasa 16 km a trasa 23 km. Díky celorepublikové reklamě zajištěné Sokolskou župou Pernštejnskou se účastníci tohoto pochodu počítali na stovky.

Ještě ten samý den jsme pořádali taneční zábavu se skupinou EXIT. Jsme rádi, že zábavy s touto skupinou navštěvují všechny generace.

V tomto měsíci nás opět reprezentovali naši chlapci (Vít Hertl, Marek Šenkyřík a Lukáš Bracek) pod vedením Ondřeje Smutného v Zálesáckém závodě zdatnosti Sokolské župy Pernštejnské a opět postoupili do celostátního přeboru ČOS v Jurenkově osadě u Třebíče. Prokázali svoji zdatnost a umístili se na 4. místě, a to pouze 13 vteřin za 3. místem. Děkujeme a gratulujeme k dosaženému výsledku.

Koncem května při příležitosti MDD jsme spolu s Mateřskou školou pořádali dětskou diskotéku. Přestože nastaly velké problémy se zvukovou aparaturou, naše učitelky ukázaly svoji profesionalitu a perfektně děti zabavily.

Tentokrát jsme se chopili také pořádání Hodové zábavy s rockovou skupinou ANNA, při které se vyzkoušela kapacita sokolovny. Spousta lidí přišla až po výběru vstupného, ale stálo to za ten pohled na 450 bavících se zúčastněných.

24. října jsme oslavili 110. výročí od založení TJ Sokol Doubravník sportovním dnem. Tento den jsme zahájili florbalem pod vedením p. Smutného st., dále byl na programu turnaj ve stolním tenise pod vedením p. Šikoly, pokračoval volejbal pod vedením paní Šenkové, poté vystoupil p. Cigáň se svými "borci" v oddíle Taekwon-do. Tento den jsme zakončili diskotékou Oldies party s DJ Hejtmánkem. Myslím si, že to byl den povedený.

V listopadu jsme pozvali divadelní spolek z Lažan "Vosmikráska a Lažanský střední věk". Bylo znát, že jsou pod vedením profesionálního režiséra, který působil dokonce i v Národním divadle. Tentokrát přišli hlavně doubravnitští diváci, za což jsem rád.

V tomto roce nás ještě čeká Štěpánský turnaj ve stolním tenise, na který se těšíme a srdečně Vás tímto zveme. 13. února budeme pořádat Sokolský ples a oceníme Vaši účast. Těšíme se také na rozšíření všech oddílů a za Vaše další nápady v založení nových.

Co nás jako každý rok tíží, je nedostatek financí na provoz sokolovny. I když se vydělávají určité finanční prostředky na zábavách díky dobrovolníkům, zdaleka nestačí tyto výdělky na pokrytí velkých režijních nákladů. Například při posledním divadelním představení se vybralo na vstupném 2.500,-Kč, avšak náklady na něj byly 5.000,-Kč.

Co se týče zábav, při některých se vydělá, při některých prodělá, je to však dáno účastí a stanovenou cenou za kvalitní kapelu, která si účtuje až 15.000,-Kč.

Co se týče nákladů na provoz, jen za dodávku plynu jsme letos zaplatili 83.000,-Kč při vyúčtování a dalších 64.000,-Kč v zálohách. Nemluvě o elektřině, vodném a stočném. Jedinou dotaci jsme dostali na tyto režie od městyse Doubravník a to ve výši 25.000,-Kč.

Tímto bych se chtěl obrátit s prosbou na Vás spoluobčany a podnikatele o sponzorské dary.

Nechci vyjmenovávat všechny, kteří se zasluhují o chod sokolovny. "Těším se z toho, že jsou stále mezi námi ještě lidé, kteří jsou smířeni s posláním na tomto světě a nezištně pomáhají druhým."

Tímto Vám děkuji!


Petr Menšík