Co uděláme s kravínem?


V letošním roce v tichosti "oslavil" doubravnický kravín u kostela kulaté výročí. S jeho výstavbou bylo započato dne 1. června 1959.

Podle pamětníků i podle toho co si můžeme přečíst v kronice popřípadě v publikaci Doubravník v dějinách je tato stavba od počátku nechtěným dítětem své doby.

Po roce 1989 se mnohokrát rozpoutala na zasedáních obecního zastupitelstva diskuse o účelném využití nejen této stavby, ale celého areálu za kostelem. Avšak teprve v letošním roce se definitivně podařilo, hlavně díky nezměrně trpělivému a vytrvalému úsilí našeho starosty, prakticky beze zbytku převést majetkově pozemky a stavby do vlastnictví městyse.

A tak poprvé nastal čas na seriózní diskusi o tom jak postupovat dále.

První podněty jakou formou, a o čem by tato diskuse měla probíhat, jsme probírali na zasedání kulturní komise 22. října.
Následně byl podán návrh na zastupitelstvu městyse, které se na svém zasedání dne 17. prosince 2009 rozhodlo vyhlásit veřejnou anketu:


"Návrh využití areálu bývalého kravínu"


Námět ankety:

Návrhy v textové případně grafické podobě budou přijímány na úřad městyse Doubravník listinou formou, popřípadě elektronicky, do 31. března 2010.

Anonymní návrhy nebudou do ankety zařazeny.

Vyhodnocení ankety bude vyhlášeno v rámci veřejné besedy k využití areálu kravína, která se bude konat nejpozději v měsíci květnu 2010.


RNDr. Petr Navrátil