Koldova vila


Toto pojmenování domu číslo 9 se v Doubravníku vžilo po jeho posledním majiteli, Janu Koldovi. Jedná se svým způsobem o jedinečnou a v celém okolí výjimečnou stavbu.

V roce 1912 ji nechal postavit dle plánů vídeňského architekta Felix Závojský. Tento doubravnický rodák žil a pracoval dlouhá léta v Karlových Varech a předlohou stavby se zcela nepochybně staly karlovarské domy v secesním stylu. Stavbu provedl ve velmi krátké době stavitel Hykrda z Tišnova.

Po smrti Felixe Závojského v roce 1921, který neměl žádné potomky, byla vila prodána ve veřejné dražbě a koupil ji Karel Žofka, instalatér z Brna. Od něho ji potom v roce 1938 koupil za 138 tis. Kčs akademik Jan Kolda, přednosta Anatomického ústavu Vysoké školy veterinární v Brně. Akademik Kolda zemřel v roce 1958 a v poslední vůli ji odporučil Akademii zemědělských věd; ta se však dědictví zřekla a vila byla převzata čs. státem a v roce 1959 byla dána do užívání Místnímu národnímu výboru v Doubravníku.

Do přízemí budovy byla v roce 1961 přemístěna mateřská škola, v prvním patře byla zřízena obřadní síň, která zde funguje dodnes. V podkroví vily byl v roce 1962 vybudován obecní archiv (ten je od roku 2001 přemístěn do nově zrekonstruovaných prostor ve staré škole), v roce 1968 Památník akademika Koldy. V těchto prostorech je dále petrografická sbírka RNDr. Stanislava Vosyky a jsou zde soustředěny i cenné dary doubravnického rodáka MUDr. Františka Jelínka. Od roku 1975 funguje v prvním patře vily ordinace praktického lékaře.

V roce 1979 byla k vile přistavěna další budova mateřské školy s kuchyní. Tímto byla hodnota a výjimečnost samotné vily značně znehodnocena. K nápravě došlo až v roce 2006, kdy byla mateřská škola kompletně zrekonstruována. Při rekonstrukci bylo na budově MŠ přistavěno jedno poschodí s valbovou střechou, ke stávající kuchyni byla přistavěna jídelna, dále zde vznikla kancelář pro vedoucí stravování se šatnou pro kuchařky a sociálním zařízením. V prvním poschodí vznikla druhá třída MŠ se šatnou a sociálním zařízením pro děti, výdejna stravy pro tuto třídu, kancelář, šatna pro zaměstnance se sociálním zařízením a ložnice. Rekonstrukcí se Koldova vila definitivně oddělila od přístavby MŠ.

Přístavbou mateřské školy se uvolnily prostory v přízemí vily. Na její využití jako celku nechala obec zpracovat již v roce 2002 studii a v přízemí bylo navrženo vybudování bytu. Nicméně v loňském roce rozhodla Rada městyse Doubravník o přestěhování místní knihovny a k tomuto účelu využít část uvolněných prostor ve vile. Dnes je již knihovna v nových prostorách v provozu, je pro veřejnost otevřena každý čtvrtek od 16 do 17 hodin a lze říci, že jsou opravdu reprezentativní. 

V další etapě rekonstrukce přízemí se počítá s vybudováním společenské místnosti a sociálního zázemí.

V roce 2007 provedla firma pana Jiřího Havlíčka výměnu pálené střešní krytiny a oplechování vikýřků. Nicméně stále nás čeká oprava střech na věžičkách, kde je jako krytina použita atypická glazovaná taška a její zakázková výroba bude velmi finančně náročná. Vůbec celá stavba by zasluhovala generální opravu. Možná, že se to podaří z fondů Ministerstva kultury, neboť je nyní snahou Památkového úřadu prohlásit Koldovu vilu za nemovitou kulturní památku.


Zdeněk Šikula