Pozvánka na pochod


Pod názvem Kolem Doubravníku pěšky i s kolem uspořádalo zastupitelstvo městyse Doubravník spolu s doubravnickým odborem Klubu českých turistů v předcházejících dvou letech dálkový pochod a cyklojízdu.


3. ročník

dálkového pochodu a cyklojízdy

se bude konat

v sobotu 19. června 2010

a bude připraveno pět tras pro pěší turisty a tři trasy pro cyklisty.Start i cíl všech pěších tras je v budově bývalé doubravnické radnice na náměstí.

Nejkratší pěší trasa je devítikilometrová a povede přes Pláňavu a Maňovou, patnáctka prochází Nedvědicí, Sejřkem a Maňovou, pětadvacítka je vedena přes Sejřek, Trenckovu rokli, Skryje a Maňovou. Je také připravena sedmatřicítka, ta zavede účastníky ze Skryjí ještě do Dolních Louček a na Kaly. Nejdelší letos bude trasa 50 km přes Sejřek, Trenckovu rokli, Skryje, Dolní Loučky, Tišnov, Štěpánovice, Kaly, Husle a Maňovou.

Pro cyklisty připravili Helena a František Šedých trasy 66, 54, 28 a 24 km.

Trasy 66, 54 a 28 km mají start i cíl v budově staré radnice v Doubravníku, trasy 66, 54 a 24 km v Předklášteří na parkoviště firem Univers a Mertastav. Nejkratší doubravnická trasa vede přes Rožnou, Střítež a Olší, předklášterská pak zavede účastníky do Borače a Lomnice. Zbývající trasy zavedou startující mimo jiné do Rožné, Bukova, Krčmy Žďárce, Katova a Dolních Louček.

Start na dvě nejdelší pěší trasy je od 6,00 do 8,30 hod., na zbývající pěší trasy a na cyklotrasy mohou zájemci vycházet nebo vyjíždět od 8,00 do 10,15 hod.

Startovné je 20 Kč, pro děti do 15 roků a členy Klubu českých turistů 10 Kč.

V cíli každý, kdo dojede do 16 hod. nebo dojde do 18 hod. a úspěšně projde nebo projede celou zvolenou trasu (na trasách budou kontroly) obdrží diplom - grafický list, jehož autorem je Stanislav Bělík, čestný člen doubravnického odboru Klubu českých turistů.

Je třeba ještě uvést, že akce byla pro letošní rok zařazena do seriálu akcí mezinárodního sdružení Internacionaler Volkssportverband (IVV) a do Dvoustovky významných akcí Klubu českých turistů.

Pořadatelé, zastupitelstvo městyse Doubravník a členové odboru Doubravník Klubu českých turistů, zvou všechny, a to nejen ty, kteří se pěší turistice a cykloturistice věnují aktivně, na trasy letošního dálkového pochodu a cyklojízdy Kolem Doubravníku pěšky i s kolem.

Loni se pochodu a cyklojízdy zúčastnilo, i přes nepříznivé počasí v předcházejících dnech, celkem 120 turistů. Pořadatelé věří, že konečně vyjde počasí a tento počet bude překonán.


- ok -