Sbor pro občanské záležitosti


V letošním roce se nám sešlo několik doubravnických rodáků - vrstevníků, kteří se narodili v roce 1930 - slaví tedy 80. narozeniny.

Je jich celkem 7 a nutno říci, že mnozí z nich na svá léta ani nevypadají. Jejich vitalitu a životní energii by jim mohli závidět mnozí mladší. Tři naši spoluobčané oslaví 85 let.

Uspořádali jsme také jednu diamantovou svatbu - manželé Vlasta a Stanislav Bělíkovi oslavili v kruhu svých nejbližších 60 let společného života. V obřadní síni je přivítal pan starosta a děti ze základní školy jim předvedly pěkné hudební pásmo. Další společné výročí čeká manžele Zdenku a Zdeňka Kundratovy, ti jsou spolu 55 let.

Na konci června jsme opět ve spolupráci se základní školou připravili vítání občánků narozených v loňském roce. Bylo jich celkem 6:

 • Jakub Medek
 • Václav Truhlář
 • Antonín Pospíšil
 • Marie a Tomáš Sedláčkovi
 • Barbora Chovancová

A před prázdninami ještě musíme stihnout rozloučení s dětmi z mateřské školy, které půjdou v září do 1. třídy:

 • Anna Truhlářová
 • Jan Roučka
 • Michal Benda
 • Matěj Liška

a se žáky 5. ročníku, kteří odcházejí do jiných škol:

 • Marie Bočková
 • Natálie Fuchsová
 • Sabina Vejpustková
 • David Jůza
 • Jakub Zelinka.

Při návštěvách v rodinách jubilantů bývá obvykle velký zájem o prohlížení doubravnické pamětní knihy. Tato jedinečná publikace je plná originálních obrázků, které svým nezaměnitelným rukopisem vytváří již několik let paní Dobra Krystová. Převzala pomyslnou štafetu od pana Bělíka, který s malováním pamětních listů začal v roce 1959.

Od té doby se jednotlivé obrázky archivují a určitě by bylo zajímavé jednou je všechny vystavit pro širokou veřejnost.


Alena Šikulová