VOX IUVENALIS v Doubravníku


Vážené dámy, vážení pánové.
Pěvecký sbor VUT v Brně Vox Iuvenalis se svým dirigentem Janem Ocetkem ve spolupráci s Římskokatolickou farností Doubravník, si vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na mimořádný koncert duchovní hudby do překrásného kostela Povýšení sv. Kříže v Doubravníku.

koncert se uskuteční


v neděli 20. března, ve 14:45 hod.Vox Iuvenalis si pro vás připravili dva dvousborové duchovní koncerty od ukrajinského skladatele Dmitrije Bortňanského z konce 18. století, které jsou zkomponovány na ruské překlady žalmů. Ze současných skladatelů zazní v Doubravníku trojsborové De profundis, velikána polské hudby 20. století Krzysztofa Pendereckého z roku 1996. Koncert poté završí překrásnou, osobní vírou protknutou Mší pro dva smíšené sbory z pera ve Švýcarsku narozeného a ve Francii žijícího Franka Martina, komponovanou v letech 1922 - 1926. Jako bonus je pro návštěvníky domluvena po koncertě prohlídka kostela včetně rekonstruovaných varhan.

(Čas koncertu byl zvolen s přihlédnutím k vlakovým spojům, takže je možné návštěvu koncertu navázat na příjemný výlet do okolí, či na návštěvu místní restaurace a samozřejmou prohlídku památkové zóny městyse Doubravník.)

Vstupné na koncert je dobrovolné a výtěžek bude využit na opravu kostela a varhan.
Přijďte, či přijeďte s námi strávit příjemné nedělní odpoledne.
Nezapomeňte na teplé oblečení.

Velmi rádi bychom ještě připojili pozvání na koncert v Domě umění města Brna, který proběhne 4. dubna v 19 hodin. Na koncertě zazní rozšířená verze koncertu o kompozici estonského skladatele Arvo Pärta. Koncert proběhne přímo ve výstavě České malby devadesátých let.

Pěvecký sbor VUT v Brně Vox Iuvenalis (Hlas mládí) působí na brněnské i mezinárodní hudební scéně od roku 1993, kdy vznikl ze snahy absolventů Gymnázia Vídeňská Brno pokračovat ve sborovém zpěvu i po absolutoriu. Od té doby si vybudoval postavení kvalitního mladého souboru, což potvrzují četná ocenění na mezinárodních soutěžích. Repertoár sboru, který se v roce 2000 stal reprezentativním tělesem Vysokého učení technického v Brně, zahrnuje skladby od 16. století až do současnosti, se zvláštním zaměřením na soudobou českou sborovou tvorbu a duchovní hudbu 20. století. Členy sboru, jejichž počet se blíží padesátce, jsou převážně studenti a absolventi brněnských vysokých škol. Těleso se každoročně představuje posluchačům v Brně na ucelené řadě koncertů (velikonoční koncert, koncert k ukončení akademického roku, světský podzimní koncert, koncert u příležitosti oslav 17. listopadu a vánoční koncert).

Ambicí sboru je nabízet posluchačům ucelené hudební celky konfrontující méně známá, ale kompozičně mimořádná díla s časem ověřenými veledíly světové hudební literatury. Na koncertech tak vedle děl Leoše Janáčka, Antona Brucknera, Sergeje Rachmanninova, Benjamina Brittena, Vytautase Miškinise, Arvo Pärta či Francise Poulenca zaznívají méně známé skladby Jana Nováka, Klementa Slavického, Richarda Toensinga či Franka Martina V poslední době se sbor díky své kvalitě zaměřuje rovněž na uvádění vokálně-instrumentálních děl, včetně premiérových provedení kompozic soudobých skladatelů. (Např.: Michna: Svatováclavská mše, Poulenc: Gloria, Hanuš: Zpěv naděje, Händel: Mesiáš, Rossini: Petite Messe solennelle, Holst: Planety, Mozart: Requiem, Mahler: 8. Symfonie, Bach: Vánoční oratorium, Kyas: Stabat Mater, Schnittke: Requiem).

Sbor rovněž bývá přizván ke spolupráci při tradičních i experimentálních operních a muzikálových představeních (Např.: Kux: Hradby, Sullivan: Ruddigore, Mozart: Figarova svatba, Leoncavallo: Komedianti, Puccini: Plášť, Puccini: La Bohéme, Janáček: Šárka).

Sbor založil a od počátku vede absolvent FF MU, PdF MU a JAMU v Brně (obor dirigování sboru u prof. Lubomíra Mátla) Mgr. Jan Ocetek (*1972). Na mnoha festivalech a soutěžích v ČR i zahraničí získal ocenění poroty za vynikající dirigentský výkon. Jan Ocetek je druhým sbormistrem Českého filharmonického sboru Brno a doktorandem na katedře kompozice a dirigování na hudební fakultě JAMU v Brně.


Ing. Barbora Šenkyříková

Plakát s programem stahujte   Z D E