Turisté zvou


Vrcholem činnosti doubravnického odboru Klubu českých turistů bude v letošním roce, tak jako v předcházejících třech letech, dálkový pochod a cyklojízda Kolem Doubravníku pěšky i s kolem. Letošní, již 4. ročník, se koná v sobotu 18. černa 2011.

Pořadatelé, zastupitelstvo městyse Doubravník a členové doubravnického odboru KČT, připravili pro pěší turisty tentokrát pět tras, a to 9, 15, 23, 40 a 50 km.

Nejkratší trasa vede přes Černvír, Skorotice a Křížovice, patnáctka je prodloužena z Černvíru do Nedvědice a ve Skoroticích se napojí na nejkratší trasu. Ti, kdo si zvolí 23 km půjdou z Nedvědice přes Chlébské na rozcestí Káčiny a do Skorotic, potom budou pokračovat po předcházející trase. Stejně tak je vedena čtyřicítka, ale z Křížovic pokračuje až do Lomnice a potom přes Veselí a Borač. Nejdelší trasa je vedena z Lomnice přes Tišnov a kolem Svratky zpět.

Manželé Šedých, kteří jsou již tradičními garanty cyklotras při této akci, vybrali dvě trasy o délce 33 a 61 km. Kratší trasa vede přes Rožnou, Josefov, Pernštejnské Janovice, Býšovec a Ujčov, ti odvážnější pojedou přes Štěpánov, Hodonín, Olešnici, Rozseč, Černovice a Osiky.

Start na dvě nejdelší pěší trasy, tedy 50 a 40 km, je od 6,00 do 8,30 hod., na zbývající pěší trasy a na cyklotrasy mohou zájemci vycházet nebo vyjíždět od 8,00 do 10,15 hod.

Startovné je 20 Kč, pro děti do 15 roků a členy Klubu českých turistů 10 Kč.V cíli každý, kdo se vrátí do 18 hod. a úspěšně absolvuje celou zvolenou trasu ( na trasách budou kontroly) obdrží diplom, jehož autorem je Stanislav Bělík, čestný člen doubravnického odboru Klubu českých turistů. Start i cíl je v budově staré radnice na doubravnickém náměstí.

Zárukou kvality a zároveň uznáním, ale i závazkem pro pořadatele je, že akce byla i letos zařazena do projektu Dvoustovka významných letošních akcí KČT a také do seriálu akcí mezinárodního sdružení Internationaler Volkssportverband ( IVV). K letošnímu doubravnickému pochodu a cyklojízdě bude v rámci projektu Turistický deník vydána turistická vizitka.

Pořadatelé, zastupitelstvo městyse Doubravník a členové odboru Doubravník Klubu českých turistů, věří, že se konečně dočkají alespoň částečně ideálního počasí pro turistiku. Loni se dálkového pochodu a cyklojízdy Kolem Doubravníku pěšky i s kolem zúčastnilo celkem 129 turistů, z toho bylo 24 občanů Doubravníka. A pořadatelé věří, že i tyto dva rekordy budou letos překonány.

Doubravničtí občané by si měli vzít příklad z obyvatel sousední Nedvědice.


Rámcový plán odboru Doubravník Klubu českých turistů na rok 2011


2. dubna-vycházka Olešná - Koníkov - Studnice - Nové Město na Moravě
9. dubna-První jarní výšlap Jihomoravské oblasti KČT - Tišnov
16. dubna-pochod Květnice hora, Besének voda - dražší než celá Morava - Tišnov
23. dubna-pochod Za krásami okolí Nedvědice
7. května-autobusový zájezd do Moravského Krasu - Křtiny - Josefské údolí - Adamov
4. června-vycházka Doubravník - Skorotice - Káčiny - Nedvědice
11. června-zájezd vlakem - EURORANDO - Lanžhot - soutok Moravy a Dyje -Pohansko
18. června-pochod Kolem Doubravníka pěšky i s kolem
2. července-autobusový zájezd - Doubravník (rybník) a údolí Doubravy u Chotěboře
6. srpna-vycházka Čebín - Čebínka - Stanoviska - Tišnov
4. září-vycházka Lažánky - Tišnov
září-autobusový zájezd do Kutné Hory
1. října-Nové Město na M. - Bílá skála - Tři studně - Medlov - Nové Město na M.
8. října-autobusový zájezd na pochod Slováckými vinohrady - Rohatec - Mutěnice
5. listopadu-vycházka Tišnov - Květnice - Štěpánovice
prosinec-autobusový zájezd do Hodonína a Strážnice


Bližší informace před každou akcí budou na webu www.kctdoubravnik.wz.cz a také ve skříňce na doubravnickém náměstí.


-ok-