Kulturní akce v letošním roce


Od roku 2008 vždy v 1. čísle Zpravodaje přinášíme stručný přehled kulturně sportovních akcí, které jsou pro nadcházející rok připravovány. Tento plán akcí byl hlavním tématem schůzky kulturní komise, která se konala 7. března 2011.

Tak jako každý rok, je v tomto období přehled pouze informativní a k některým akcím se určitě v dalších číslech Zpravodaje vrátíme. Dále rádi zveřejníme a upřesníme, co připravují doubravničtí Robinsoni, Sokoli, hasiči, popřípadě ostatní dobrovolné spolky a organizace. Bohatý program si pro letošní rok připravili i doubravničtí turisté a jejich plán akcí si můžete přečíst v samostatném příspěvku.


16. dubna-Den Země Úklid řeky Svratky, který u nás tradičně organizují Robinsoni, sraz v 9:00 u mostu.
29. dubna-divadelní představení na sokolovně Představení ochotníků z Víru "Doba kamenná".
30. dubna-Čarodějnice na Střelnici Společná akce hasičů a školy má určitě hodně příznivců nejen u nejmladší generace.
28. května -Doubrcykl Tradiční orientační závod na kolech v netradičním termínu, tentokrát spojený s oslavou dětského dne, ale není určen jen dětem. Organizuje skautský oddíl Robinsoni.
5. června-SDH - soutěž mužů Hasiči pořádají na hřišti Za mlýnem soutěž mužů v požárním útoku.
18. června-Kolem Doubravníku pěšky i s kolem Této akci je věnován samostatný článek pana Josefa Ondrouška.
25. června -zábava na Střelnici Doubravničtí hasiči zvou na letní výlet s tombolou.
2. a 3. 7.-Slavnosti Pernštejnského panství K již tradiční akci, na níž se podílíme, by chtěla kulturní komise připojit výstavu, ke které se váže výzva uvedená níže.
16. července-zábava na Střelnici Letní zábava, kterou pořádají hasiči. Hrát bude METAXA.
25. - 31. 7.-letní filmová přehlídka na Střelnici
11. září-Tradiční doubravnické hody První informativní schůzka stárků se bude konat 24. 6. 2011 v 18:00 na úřadu městyse.Výzva k zájemcům o výstavu

V termínu Slavností pernštejnského panství by chtěla kulturní komise připravit výstavu rukodělných prací a výsledků zájmových koníčků našich občanů. Proto zveřejňujeme výzvu k těm, kteří by se rádi se svými výtvory a výrobky pochlubili.

Téma výstavy není nijak omezeno a může se týkat veškerých zájmových aktivit (pletení, háčkování, paličkování, modelování, fotografie, obrázky atd.). Pokud máte zájem o bližší informace, stačí zavolat popřípadě se stavit na úřadu městyse vždy v pondělí od 15 do 17 hodin.

Vzhledem k potřebě přípravy výstavních prostor je stanoven termín přihlášek do konce měsíce května.


RNDr. Petr Navrátil