Sbírka použitého ošacení


Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Úřadem městyse Doubravník

vyhlašuje


S B Í R K U   P O U Ž I T É H O   O Š A C E N Í

  • Letního a zimního oblečení (dámské, pánské,dětské)
  • Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
  • Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
  • Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené
  • Vatované přikrývky, polštáře a deky
  • Obuv - veškerou, nepoškozenou
  • Hračky - nepoškozené a kompletní


VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

  • ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce - z ekologických důvodů
  • nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
  • znečištěný a vlhký textil


Sbírka se uskuteční:


dne:12. a 13. května 2011
čas:16:00 - 18:00 hodin
místo:ve dvoře staré radnice (vedle kadeřnictví)


Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.


Děkujeme za Vaši pomoc.

Bližší informace Vám rádi sdělíme:
224 316 800, 224 317 203, 566 566 331