Doubravnické hody - zhodnocení


Hodové slavnosti se zpravidla uskutečňují podle svátku místního kostela. Svátek doubravnického chrámu Povýšení svatého kříže letos připadl na středu 14.9., proto se hody konaly o víkendu 10. - 11.9. Sestava stárků a stárek se výrazně omladila a ze 14 párů se celá polovina v našich krojích objevila úplně poprvé.

Jako obvykle se v pátek stavěla máj. Pracovníků se sešlo dostatek. Na druhý pokus se zadařilo máj dostat do finálového postavení, a když se správně poskládaly trámky a podlážky, tak i podium bylo na svém místě. Večer se nejen stárci, ale i velké množství místního i nemístního lidu, šlo pobavit na zábavu do sokolovny, kde hrála rocková skupina ANNA ROCK.

V sobotu dopoledne se stárci vrhli na poslední úpravy podia. Z pátku si vytvořili náskok, tak korekce se brzy vyřešily a mladí se v klidu mohli jít připravit na odpolední zvací průvod po městysi. Průvod se vydal do všech domů a ulic v Doubravníku, stejně tak na Prudkou a do Křížovic, jež patří též do našeho katastru. S vínem a krušpánek v ruce zvali krojovaní všechny obyvatele na nedělní slavnost. V doprovodu Bystřické kapely si během cesty poskočili v rytmu polky a valčíku a též nepohrdli nabízenými dobrotami a občerstvením od pohostinných občanů.

Ač bylo počasí příznivé a žádné větší komplikace nenastaly, únava rostla. Stárci museli zregenerovat na příští slavnostní den. Namasírovat uchozené nohy, zhojit puchýře a drobné šrámy a v neděli vzhůru hodovat.

Ráno holky navázat šátky, kluci napentlit podium a na desátou hodinu do kostela na mši svatou. Při této bohoslužbě chodívá průvod stárků a ministrantů s panem farářem kolem kostela a vchází slavnostně do chrámu. Během mše se krojovaní zapojují při přinášení obětních darů, kde kromě chleba a vína, jež se proměňují při každé mši, odevzdávají k oltáři i další dary, jež symbolizují různé lidské potřeby v životě.

Po řízkovém, svíčkovém či jinak chutném obědě stárci se svými stárkami, opět v doprovodu Bystřické kapely, vyšli žádat pana starostu o povolení hodů a taktéž o hlavní stárkovou. Pan starosta se nejprve zdráhal hody povolit, ale nakonec neměl to srdce a průvod mohl pokračovat pod máj. 

U hlavní stárkové se Petr Brázda, jakožto hlavní stárek, musel poslepu vypořádat s výběrem své partnerky. Sestry Čechovy se před něj obě postavily a po hmatu si měl vybrat, kterou chce. Vybral si Markétu, tak uspěl a mohl si ji odvést pod zelený strom do parku.

Pod májí se tradičně rokovalo o životě berana. Četl se ortel, v němž byl obžalovaný obviněn za prohřešky v posledním roce, a schylovalo se k zabíjačce. Pardon však nezklamal, nebo možná zklamal, ale každopádně výsledkem byla milost pro našeho berana.

Pak už se tancovalo, popíjelo, povídalo a všelijak hodovalo. Děti se mohly vyřádit na atrakcích, jež byly k dispozici (trampolína, skluzavka, kolotoč, střelnice) a tak si snad každý přišel na své.

Dík patří všem krojovaným v čele s hlavním stárkem Petrem Brázdou a hlavní stárkovou Markétou Čechovou, panu Jirčíkovi za propůjčení krojů a všem ostatním, kdo se na pořádání hodů jakkoli podíleli.


Ondřej Smutný