Zahrada ticha - pozvánka


Římskokatolická farnost Doubravník ve spolupráci s místním oddílem Junák - Robinsoni a Městysem Doubravník Vás zve do farní zahrady a fary na


Slavnostní představení obnovených prostor
v rámci I. etapy projektu

Z a h r a d a   t i ch a


dne 20. 11. 2011 ve 14 hodin


Program:
setkání s přáteli
oficiální ukončení letošních prací
požehnání obnovených prostor
vzpomínky z akce
pěvecké vystoupení místní chrámové scholy Fadosch
volná zábava


Přijďte s námi strávit společné odpoledne.


Ing. Barbora Šenkyříková