Turistický rok 2011


I když oficiální hodnocení činnosti v roce 2011 provedou členové doubravnického odboru Klubu českých turistů až první lednovou sobotu na výroční členské schůzi, ohlédnutí za uplynulým rokem je možno provést již nyní. A je lze bez nadsázky konstatovat, že to byl další úspěšný rok.

Již tradičním vrcholem celoroční činnosti je dálkový pochod a cyklojízda Kolem Doubravníku pěšky i s kolem. Zpráva o 4. ročníku byla v Doubravnickém zpravodaji uveřejněna, tak jen stručně.

Akce byla zařazena do projektu Dvoustovka významných akcí KČT a také do seriálu akcí mezinárodního sdružení Internationaler Volkssportverband (IVV), měla při ní premiéru nová turistická vizitka, která je vydána k této akci. Bylo připraveno pět tras pro pěší a dvě trasy pro cyklisty. Celkem se zúčastnil rekordní počet 146 turistů, z toho 28 cyklistů. Nejvíce účastníků bylo z Brna, a to 27, o šest méně z Doubravníku. Nejvzdálenější byli z Chodova u Karlových Varů, Plzně, Rakovníku, Mladé Boleslavi, Prahy a Bystřice u Jablonného nad Orlicí.

Během roku uspořádali turisti celkem 18 akcí, všechny byly určeny nejen členům odboru, ale všem zájemcům. Z tohoto počtu bylo 5 autobusových zájezdů, 7 tradičních vycházek první sobotu v měsíci a 6 účastí na akcích jiných pořadatelů (někdy tato akce byla místo tradiční vycházky). Průměrný počet účastníků jedné akce je 17 (samozřejmě nejsou započítáni účastníci pochodu a cyklojízdy).

Ze zájezdů byl asi nejúspěšnější ten, který byl nazván Z Doubravníku k Doubravníku, hlavním cílem byl rybník Doubravník na Českomoravské vysočině. Zájezd byl spojený s asi desetikilometrovou vycházkou od obce Vepřová k rybníku a po naučné stezce kolem Velkého Dářka. Hlavní zásluhu na úspěchu této akce měl průvodce, kterým byl, můžeme již uvést přítel doubravnických turistů, doc. Jan Lacina.

Vydařil se i zájezd na pochod Internationaler Wienerwald Wandertag, který neoficiálně, ale zaslouženě, je nazýván Za nejkrásnější rakouskou medailí. Z Vídně si doubravničtí turisté přivezli pohár - jejich skupina byla šestá nejpočetnější.

Mnoho zážitků si přivezli účastníci pochodu Havlíčkobrodská padesátka. Prologem tohoto pochodu bylo otevírání naučné stezky překladatele, básníka a grafika Bohuslava Reynka za účasti politiků, církevních hodnostářů i vedoucích funkcionářů Klubu českých turistů. Zážitkem bylo i absolvování pochodu Slováckými vinohrady. Je u nás málo pochodů, kde se účastníci počítají v tisicovkách.

Je třeba ještě vzpomenout účast na akci Soutok Moravy a Dyje (Eurorando 2011) v Břeclavi. Jednou za pět let se koná celoevropské setkání turistů. V roce 2011 bylo ve Španělsku s motem Voda základ života. Turisti odebírali vodu na významných místech, ta se postupně slavnostně slívala a z Česka se do Španělska vezla v pěti demižonech. V Břeclavi se slívala voda z celého povodí Moravy. Samozřejmě nechyběla turistika, ze známých důvodů okolí Břeclavi je málo známé, tak bylo nutné příležitost využít.

V roce 2010 několik vycházek muselo být pro krajně nepříznivé počasí zrušeno. V roce 2011 se nemuselo k tomuto nepopulárnímu opatření přistoupit.

Tak to je jen malé připomenutí akcí v roce 2011. Doubravničtí turisti pravidelně využívají Doubravnický zpravodaj, takže občané jsou průběžně informováni.


A co připravují doubravničtí turisti na rok 2012 ?

Samozřejmě v první řadě je to dálkový pochod a cyklojízda, akce bude mít malé jubileum - bude to pátý ročník a bude se konat 16. června 2012. I když to bude až za půl roku, přípravy jsou v plném proudu. Rok 2012 bude patřit rodu Pernštejnů. A dálkový pochod a cyklojízda Kolem Doubravníku pěšky i s kolem bude na to také zaměřen.

V plánu budou také autobusové zájezdy, účast na dálkových pochodech a cyklojízdách v okolí a samozřejmě se bude pokračovat v tradici vycházek první sobotu v měsíci. Přesný plán bude schválen na výroční členské schůzi a bude k dispozici na webových stránkách, v informační skříňce na doubravnickém náměstí a také v dalším čísle Doubravnického zpravodaje.


Josef Ondroušek
- ok -