Doubravník v "Pernštejnském roce"


V roce 2011 se konal "Rožmberský rok", který byl úvodní akcí projektu "Svět české šlechty". Jedná se o dlouhodobý výstavní a vzdělávací projekt, který by měl představit jednotlivé šlechtické rody a výsledky jejich působení na rozvoj území.

Představeny by měly být postupně tyto rody: Rožmberkové, Pernštejnové, Lobkovicové, Žerotínové, Metternichové, Chotkové, Lichnštejnové, Schwarzenberkové, Poděbradové a Rohanové. Po prezentaci Rožmberků v loňském roce jsou v roce 2012 na řadě Pernštejnové, kteří zanechali právě v našem okolí největší historickou stopu. 

Pod záštitou Ministerstva kultury a Národního památkového ústavu se bude konat v období květen až červenec v Salmovském paláci v Praze výstava "Pernštejnové a jejich doba". Výstava je koncipována jako prezentace každodenního života šlechty v období pozdního středověku a raného novověku, postavená na konkrétních příbězích slavných Pernštejnů. Přáním připravovatelů výstavy je, aby návštěvníci měli možnost poznat bohatství pernštejnského dědictví a získali tak motivaci k návštěvě zpřístupněných památek a kulturních akcí pořádaných v místech, které jsou spojeny s Pernštejny.

V tomto duchu byl připraven i návrh letošních doubravnických kulturních a společenských akcí, který je v přehledu uveden pod tímto článkem. Vzhledem k tomu, že finální verze a termíny některých plánovaných akcí nejsou dosud ještě stanoveny, bude tento výčet během roku aktualizován. Naši občané budou informováni jak v následujících číslech Zpravodaje, tak na internetových stránkách městyse apod.

Z hlavních akcí, které můžeme již teď jmenovat je pochod Kolem Doubravníku (podrobněji je popsán v článku pana Ondrouška na jiném místě tohoto Zpravodaje) a zájezd na výstavu Pernštejnové a jejich doba do Prahy, kde by měly být vystaveny kopie náhrobních kamenů z doubravnického kostela. Následovat budou akce dobrovolných hasičů - čarodějnice na střelnici (společně se ZŠ a MŠ), Regional Cup (soutěž mladých hasičů), pouťová zábava, výlet se skupinou Metaxa. Robinsoni budou pořádat Den země, Doubrcykl.

V rámci Slavností pernštejnského panství bude provedeno zpřístupnění kostela Povýšení sv. Kříže s výkladem a chystá se i již tradiční koncert Tišnovského komorního orchestru. Ve stádiu jednání a příprav je i uskutečnění dalšího koncertu a odborná přednáška, která bude věnována tématice pernštejnské doby.

Již tradiční doubravnické hody si jistě zaslouží zařazení mezi nejdůležitější akce, už proto, že se na nich podílí největší počet domácích dobrovolníků. Na závěr roku je plánována výstava fotografií, popřípadě fotosoutěž tematicky spojená s Pernštejnským rokem, respektive s akcemi, které se během roku uskuteční. V tomto termínu se plánuje i zajímavá výstava, která bude věnována 15-ti letému výročí činnosti oddílu Robinsonů.


Petr NavrátilPŘEHLED KULTURNĚ SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V ROCE 2012


TermínPopis akcePořadatel
21.04.Den země - úklid okolí DoubravníkuRobinsoni
30.04.Čarodějnice na střelnici - táborák, soutěž masekhasiči, škola
03.06.Doubrcykl - dětský den a cyklojízdaRobinsoni
16.06.Pochod a cyklojízda "Kolem Doubravníku"turisté
24.06.Soutěž v požárním sportu "Regional cup" na hřišti Za mlýnemhasiči
05.-08.07.Slavnosti Pernštejnského panství - koncert, výstava, a dalšíkulturní komise
červenecVýlet na střelnicihasiči
23.-29.07.Letní filmová přehlídka na střelniciměstys
16.09.Tradiční doubravnické hodyměstys
23.09.Koncert Barocco sempre giovane v doubravnickém kosteleměstys
září-říjenPřednáška na téma "Pernštejnové" na staré radniciměstys
prosinecVýstava maleb, fotografií na staré radnicikulturní komise
výhledZájezd na divadelní představení Rusalka v ND Brnokulturní komise
 Turistický zájezd do Litomyšleturisté
 Návštěva výstavy "Pernštejnové a jejich doba" v Prazekulturní komise
Kulturní akce se konají za podpory společnosti Mertastav Předklášteří.