Další rekord turistů


V cíli letošního dálkového pochodu Za krásami okolí Nedvědice se ptali zástupci doubravnických turistů předsedy nedvědického odboru Klubu českých turistů a jednoho z vůdčích osobností nedvědické turistiky Mgr. Petra Vejrostu, jak lze dosáhnout takového počtu účastníků jako pravidelně v Nedvědici (bývá to kolem osmi set, například letos 756). Dozvěděli se, že je to zásluhou místních občanů, kteří považují za svoji povinnost se pochodu zúčastnit, a nejen to, ale přivést s sebou na start co nejvíce příbuzných a známých.

A tak s napětím byla očekávaná sobota 16. června 2012, kdy zastupitelstvo městyse a odbor KČT Doubravník pořádal 5. ročník dálkového pochodu a cyklojízdy Kolem Doubravníku pěšky i s kolem. Bude vytvořen nový rekord v počtu účastníků nebo odolá ten z loňského roku, kdy se účastnilo 146 turistů? Uveďme rovnou - neodolal! Na startu bylo 188 turistů, z toho 30 cyklistů. A co je také důležité, všichni, kteří vyšli nebo vyjeli na trasy, se vrátili do cíle, to nebývá také pravidlem.

U takových akcí, a je tomu tak i v Nedvědici, bývá největší zájem o nejkratší trasu. Letos však v Doubravníku bylo nejvíce zájemců o patnáctku, a to 65, o desítku 38, neobvyklý zájem byl o trasu 28 km, tu absolvovalo 26 pochodníků. Nejdelší padesátikilometrový pochod zvolili čtyři účastníci.

U cyklistů byl zájem 8 : 22 pro delší, tedy šedesátikilometrovou etapu.

Zajímavý a částečně i překvapující je i rozbor z hlediska bydliště startujících. Nejvíce jich bylo z Brna - 41, z Třebíče 23 (dalších šest bylo z Trnavy, co je téměř předměstí Třebíče a turistické odbory velice úzce spolupracují), z Nedvědice 16, z Víru 10, další účastníci byli například z Hodonína, Břeclavi, Havlíčkova Brodu, Kamenné u Jihlavy, Předína. Nejvzdálenější účastníci na pěších trasách byli Tomáš Sešín z Vrbna u Loun, Pavla Kindelmannová z Plzně a František Nasadil z Jindřichova Hradce, na cyklojízdě František Antl a František Doušek z Hradce Králové.

Všichni účastníci vyslovovali slova uznání na adresu pořadatelů, také krajina se jim moc líbila, tak jen připomínky byly k počasí. Tentokrát, proti předcházejícím ročníkům, ukázalo druhý extrém - tropické počasí.

A jak to bylo s Doubravnickými?

Na trasy se jich vydalo celkem 16, takže je můžeme všechny vyjmenovat: manželé Punčochářovi, Aďa a Ivana Šikulovy, Marie Babáčková, Milena Bílá, Ivana Čepičková, Libuše Kytnerová, Petra Navrátilová, Alena Pavlíčková, Pavlína Vejpustková, Jan Litoborský, Milan Lukášek, Vlastimil Potůček, Vladimír Procházka, Jaroslav Sterzel. Bylo to tedy ještě méně než loni a turisti si budou muset zvyknout na to, že jejich akci nevezmou doubravničtí občané za svoji. Ale to prý už tak je téměř pravidlem.

Je potěšitelné, že někteří účastníci z Doubravníku přivedli na start své příbuzné a známé. A tak dík pořadatelů za to patří manželům Punčochářovým, M. Babáčkové, L. Kytnerové, H. Navrátilové, A. Pavlíčkové, A. Šikulové, P. Vejpustkové a M. Bělíkovi.

Je třeba ještě dodat, že v organizačním štábu byli další doubravničtí občané - manželé J. a H. Cigáňovi, L. a M. Čechovi, P. a H. Navrátilovi, F. a H. Šedí a Jana Životská.

Miloš Bělík, jako obvykle, se zařadil do obou skupin. Nejprve jako pořadatel působil na kontrole v Nedvědici a potom se vydal na patnáctikilometrovou trasu.

5. ročník dálkového pochodu a cyklojízdy Kolem Doubravníku pěšky i s kolem byl příspěvkem doubravnických turistů k letošnímu Roku Pernštejnů. Proto také diplom obsahoval tento námět. Jako ve všech předcházejících ročnících jeho autorem byl čestný člen doubravnického odboru KČT Stanislav Bělík. Zdařilý diplom byl velice obdivovaný, někteří turisti se přiznali, že se účastní hlavně pro tyto diplomy. K diplomu dostal každý kartičkový kalendářík na příští rok s pozvánkou na 6. ročník akce, která bude 22. června 2013. Z Vídně opět s pohárem

Už po třetí byla v plánu doubravnického odboru KČT účast na populárním mezinárodním pochodu Vídeňským lesem, neoficiálně, ale výstižně nazývaném Za nejkrásnější rakouskou medailí.

Díky informačním šumům nakonec jel menší autobus a větší osobní auto, to znamenalo celkem 34 turisté a obsazená všechna místa. Samozřejmě to nebyli jen členové odboru, těch bylo 13, ale mnozí další účastníci projevili zájem i v předcházejících letech, když se dozvěděli, že odbor pořádá tyto zájezdy. Informace o zájezdu byly zveřejněny například v periodiku Tišnovsko, tím byli získáni další zájemci. Účastníky byli i turisti z Brna, Ivančic, Tetčic, Lelekovic a Břeclavi.

Pořadatelé tentokrát nabídli trasy o délkách 11 a 18 km. 22 našich účastníků, z toho 11 členů odboru, zvolilo delší trasu. Ta byla poměrně namáhavá, protože vyžadovala dvakrát vystoupit na hřeben Vídeňského lesa z úrovně Dunaje.Všichni naši účastníci zvolenou trasu úspěšně zdolali. V cíli byla ještě jedna příjemná povinnost - převzít od pořadatelů pohár, protože naše skupina byla šestá nejpočetnější.

Ještě zbyly dvě hodiny na procházku středem Vídně.

Když se odjíždělo z Vídně, byli všichni účastníci spokojeni, zvláště ti, kteří byli po prvé, a právě díky pořádanému zájezdu měli možnost se zúčastnit. Spokojenost však poněkud kalila skutečnost, že to byl poslední ročník tohoto pěkného pochodu. Pořadatelský sbor již zestárl a nástupci nejsou. Ale hned padaly návrhy, že bychom se někdy mohli do Vídeňského lesa vrátit jen tak sami, bez organizovaného pochodu.


Josef Ondroušek
- ok -