Ohlédnutí za Pernštejnským rokem


V prvním letošním čísle Zpravodaje se čtenáři mohli seznámit s důvodem, proč se tento rok nazývá Pernštejnský. Pro krátké připomenutí, jedná se o dlouhodobý projekt Národního památkového ústavu, Ministerstva kultury a částečně i dalších ministerstev, který je věnován po uvedený rok vždy jednomu z významných šlechtických rodů.

Doubravník, který je historicky spjat s rodem Pernštejnů, se také zapojil a do programu roku 2012 byly zařazeny již víceméně tradiční akce. Například Čarodějnice na střelnici, Doubrcykl, pochod Kolem Doubravníku, Regional cup mladých hasičů, doubravnické hody a samozřejmě Slavnosti Pernštejnského panství.

Aktivní byl zvláště místní odbor KČT Doubravník. Trasy již zmiňovaného pochodu byly zaměřeny do okolí hradu Pernštejna. 23. 6. 2012 se uskutečnil zájezd do Prahy na výstavu Pernštejnové a jejich doba, o které jste si mohli přečíst v minulém zpravodaji a 6. 10. 2012 se uskutečnil velice povedený zájezd do Litomyšle a jejího okolí. Podrobnosti najdete v příspěvku pana Ondrouška.

Vedle toho se podařilo zorganizovat další akce, jejichž hlavním tématem byla historie našeho kraje. Zejména dvě akce spjaté s naším jedinečným kostelem byly na vysoké úrovni. 23. 9. 2012 se konal koncert pardubického komorního souboru "Barocco sempre Giovane", který je složený ze špičkových mladých profesionálních hudebníků a specializuje se na interpretaci skladeb vrcholného baroka.

24. 10. 2012 proběhla na staré radnici přednáška paní doktorky Heleny Sedláčkové z Národního archivu. Přednáška seznámila zájemce s mimořádným souborem pohřebních štítů z kostela Povýšení sv. Kříže v Doubravníku. Dvě stě sedm kusů pohřebních štítů připomíná zemřelé členy majitelů pernštejnského panství a jejich příbuzné z let 1683-1899. O tom, že toto téma bylo velice zajímavé, svědčí nejen to, že byla zasedací místnost zaplněna do posledního místa, ale i to, že zprvu skeptický přístup odborníků, kteří dorazili, se během přednášky diametrálně změnil. Je škoda, že se obě tyto akce setkaly se zájmem spíše mimodoubravnických návštěvníků.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem hasičům, turistům, skautům, učitelům a žákům základní a mateřské školy, členům kulturní komise a sokolům za přípravu a organizaci letošních kulturních, sportovních a společenských akcí. Doufejme, že se doubravnický divák v roce 2013 zapojí ve větším počtu. Určitě bude hodně příležitostí, a to již začátkem nového roku, kdy propukne na naše poměry velice bohatá plesová sezona. 


Petr Navrátil