Pošesté kolem Doubravníku


Už pošesté bude zastupitelstvo městyse Doubravník spolu s doubravnickým odborem Klubu českých turistů pořádat dálkový pochod a cyklojízdu Kolem Doubravníku pěšky i s kolem. A tak si připomeňme několik čísel z minulého ročníku.

Na startu bylo 188 turistů, z toho 30 cyklistů. Nejvíce zájemců bylo o patnáctku, a to 65, o desítku 38, neobvyklý zájem byl o trasu 28 km, tu absolvovalo 26 pochodníků. Nejdelší padesátikilometrový pochod zvolili čtyři účastníci. U cyklistů byl zájem 8 : 22 pro delší, tedy šedesátikilometrovou etapu. Nejvíce startujících bylo z Brna 41, z Třebíče 23, z Doubravníku16. Nejvzdálenější účastníci na pěších trasách byli Tomáš Sešín z Vrbna u Loun a Pavla Kindelmannová z Plzně, na cyklotrasách František Antl a František Doušek (napůl Doubravničák) z Hradce Králové.

Letos se dálkový pochod a cyklojízda budou konat v sobotu 22. června 2013.

Je to o týden později než při předcházejících ročnících. O týden dříve, to je tradiční termín akce, budou v Praze vrcholit oslavy 125 let Klubu českých turistů, a tak doubravničtí pořadatelé vyhověli přání ústředí KČT a termín akce změnili.

Pro letošní ročník budou připraveny trasy pro pěší turisty o délce 8, 15, 24, 35 a 50 km. Nejkratší trasa vede na Prudkou a přes Křížovice, patnáctka je prodloužena z Prudké do Borače, na Veselí, do Bělče a v Křížovicích se napojí na osmičku. Ti, kdo zvolí 24 km, půjdou přes Borač, Lomnici, Sýkoř, Skorotice a Křížovice. Stejně je vedena i pětatřicítka, ale ta pokračuje dále přes Nedvědici, Sejřek a Maňovou. Nejdelší trasa vede ještě přes Husle, Kaly a Štěpánovice.

Manželé Šedých, kteří jsou již tradičními garanty cyklotras při této akci, vybrali dvě trasy o délce 32 a 61 km. Kratší trasa vede přes Štěpánov, Hodonín a Nedvědici, ti odvážnější pojedou přes Rožnou, Bystřici nad Pernštejnem, Dalečín, Vír a Štěpánov.

Na návrh členů kulturní komise připravili letos pořadatelé dodatečně ještě tři nové trasy, a to pro rodiče s malými dětmi, s kočárky a pro vozíčkáře. Ta první je 5 km a povede do Maňové a přes Bozinku do cíle, zbývající dvě také po silnici do Maňové, ale stejnou cestou zpět.

Start na dvě nejdelší pěší trasy, tedy 50 a 35 km, je od 6,00 do 8,30 hod., na pěší trasy 24 a 15 km a na cyklotrasy mohou zájemci vycházet nebo vyjíždět od 8,00 do 10,15 hod. Aby dostal možnost účasti na akci co největší počet zájemců, hlavně domácích, pořadatelé tentokrát umožní start na trasy 8 km a kratší od 8 hod. až do 14,15 hod. (není to překlep, skutečně do čtvrt na tři).

Startovné je 20 Kč, pro děti do 15 roků a členy Klubu českých turistů 10 Kč.V cíli každý, kdo se vrátí do 18 hod. a úspěšně absolvuje celou zvolenou trasu (na trasách budou kontroly) obdrží diplom, jehož autorem je Stanislav Bělík, čestný člen doubravnického odboru Klubu českých turistů. Start i cíl je v budově staré radnice na doubravnickém náměstí.

Tak jako v předcházejících letech je akce i letos v projektu Dvoustovka významných letošních akcí KČT a také v seriálu akcí mezinárodního sdružení Internationaler Volkssportverband (IVV).

Mimoto je letos ještě zařazena mezi deset vybraných pochodů IVV v České republice. O tom již Doubravnický zpravodaj informoval.

Co si pořadatelé přejí?

V první řadě pěkné počasí, v účasti překonání loňského rekordu, ale především podstatně větší účast doubravnických občanů než dosud.Turistické vyznamenání Stanislavu Bělíkovi

Na lednové výroční schůzi doubravnického odboru Klubu českých turistů převzal vyznamenání Čestné uznání II. stupně - diplom s medailí čestný člen doubravnického odboru Stanislav Bělík.

Předsednictvo Klubu českých turistů mu udělilo toto vysoké vyznamenání za dlouholetou aktivní činnost v turistické organizaci a také za jeho zásluhy na propagaci turistiky, na které se podílel a podílí svojí výtvarnou činností.

Gratulujeme !


Josef Ondroušek
- ok -