Tělocvičná jednota SOKOL


Chtěl bych začít dobrou zprávou. Po dlouholetém jednání a po zaplacení dluhu za předešlé uživatele se budova sokolovny stala majetkem Tělocvičné jednoty Sokol Doubravník.

Rok od roku se zvyšuje zájem o užívání naší sokolovny, jak z hlediska sportu, tak i kultury. Lidé stále častěji využívají tuto budovu také k soukromým akcím. Považuji to za velký úspěch. Tímto bych Vás chtěl informovat a zároveň pozvat na následující akce.

Každý rok pořádáme sokolský ples, letos jsme se však rozhodli pro Country bál, který se koná v sobotu dne 6. dubna 2013, k poslechu a tanci hraje kapela Punc.

Již se stalo tradicí, kdy naše organizace spolupořádá dálkový pochod Sokolskou župou Pernštejnskou. Tohoto pochodu se zúčastní každý rok 400-600 turistů, přičemž z Doubravníka vyjde více jak 200 turistů.

Letos se tento pochod koná jako každý rok 8. května

Trasy pochodu pěší:

Z Doubravníka:
9 km Doubravník - Z (4km) - Sejřek - Z(4km) - Nedvědice - Žl (1km) - Pernštejn
18 km Doubravník - Č,M (1,5km) - pod Křížovicemi - M (1km)Křížovice - M (2,5km) - Skorotice - Č (5km) rozcestí Káčiny - Zel. (3km) Chlébské - (4km) Nedvědice - Žl. (1km) Pernštejn
Z Tišnova:
24 km Tišnov - Č (4,5km) - Štěpánovice - Č (4,5km) - Borač - Č (3km) - Prudká - Č (3km) - Doubravník - Č (1,5) - pod Křížovicemi - M (1km) - Křížovice - M (2,5km) - Skorotice (3km)- Nedvědice - Žl. (1 km) - Pernštejn
33 km Tišnov - M (2km) - Lomnička - M (2km) - Šerkovice - (2,5 km) - Lomnice - Zel. (2km) - Veselí - Žl. (3km) - Ochoz - (4 km) - Křeptov - (1 km) - Křížovice - M (2,5km) - Skorotice - Č (5km) - rozcestí Káčiny - Zel. (3km) Chlébské - (4km) Nedvědice - Žl. (1km) Pernštejn

Cyklotrasy:

  • 20 km Tišnov - Lomnice - Ochoz - Běleč - Doubravník - Nedvědice - Pernštejn
  • 40 km Tišnov - Lomnice - Ochoz - Běleč - Doubravník - Nedvědice - Pernštejn- Sejřek - Raková - Maňová - Pernštejnské Jestřabí - Kaly - Tišnov
  • 55 km Tišnov - Lomnice - Rašov - Kozárov - Bedřichov - Černovice - Chlébské- Nedvědice - Pernštejn - Sejřek - Raková - Maňová - Pernštejnské Jestřabí- Kaly - Tišnov

Presentace a start:

  • Doubravník, nádraží ČD - od 8 do 10 hod.
  • Tišnov - sokolovna - od 7 do 10 hod.

Cíl:

  • Nádvoří hradu Pernštejna od 11 do 17 hod.
  • Tišnov - sokolovna od 11 do 15 hod.
V tomto roce se dále chystá turnaj ve stolním tenise, volejbale, florbale a pro velký zájem se budou konat také dvě divadelní představení, o čemž Vás budeme včas informovat.


Petr Menšík