Doubravnické hody 2003 - 2013


Nezúčastněnému divákovi tradičních "Doubravnických hodů", se možná bude zdát, že se stále více méně opakují. Což je částečně pravda, protože se snažíme dodržet tradičních zvyklostí. V jednom jsou však hody vždy neopakovatelné. To co se postupně mění, jsou především hlavní účinkující - stárci.

Se svolením pana Jirčíka jsme proto do tohoto čísla Zpravodaje zařadili přepis agendy, kterou si vede v rámci zapůjčování našich nádherných krojů. A tak si nejenom letošní stárci mohou zavzpomínat kdy a s kým prošli a protančili Doubravníkem v krojích.


Petr Navrátil


VO TEM, JAK TO BODE, AŽ BODÓ V DÓBRAVNÍKO HODE …

Ty budou v půli měsíce září,
na to se těší mladí i staří.
V průvodu půjdou stárci i stárkové,
pojedou kati a taky soudcové.

U máje soudce ve svém právu, provinilce pro výstrahu
bude soudit jak řád káže, ku setnutí nebo do žaláře.
Hudba bude při tom hráti, chasa při ní tancovati.
Aby pořádek byl všude, policie dbáti bude.

Koláčů, pečení napečte dosti, ať Vás nepomlouvají ti Vaši hosti.
K pečeni pivečko jako křen dejte, nějakou korunku hasičům přejte.

Přijďte nás pod zelený strom navštívit
a s námi si pár tanečků zatančit.
Jste všichni zváni srdečně,
za zábavou a k dobrému pití společně.

Hody 2013

Stárci a stárkové: 1. stárek: Vít Hertl, Kateřina Beranová, Vlastimil Lahoda, Monika Cimbálníková, Petr Brázda, Jana Culková, Josef Kováč, Monika Smutná, Mirek Matoušek, Simona Pavelková, Adam Opletal, Klára Smutná,František Brázda, Maria Bracková, Boris Konvalinka, Anna Šenkyříková, Ladik Brabec, Aneta Pavelková, Michal Jedlička, Lucie Korčiánová, David Krejčí,Magdaléna Šenkyříková, Ján Chovanec, Alice Ondrová, František Blaha, Aneta Hájková. Kat: Tomáš Sedláček. Pomocník kata: Ludvík Slanina. Laufři: Martin Čech, Vojtěch Hertl. K beranovi: Jan Bracek, Vojtěch Smutný. Košík s vínem: Anička Bracková, Sabina Vejpustková.

Hody 2012

Stárci: 1. stárek: Petr Brázda, Kateřina Šedá, 2. stárek: Vít Hertl, Kateřina Beranová, Vlastimil Lahoda, Monika Cimbálníková, Vladimír Čepička, Lucie Vitulová, Miroslav Matoušek, Simona Pavelková, Adam Opletal, Monika Smutná, Lukáš Janoušek, Maria Bracková, Marek Spurný, Anna Šenkyříková, David Krytinář, Marie Kopčáková, Michal Vejpustek, Kamila Hošková, David Krejčí, Magdalena Šenkyříková, Miroslav Kapoun, Alice Ondrová. Děvčata s vínem: Anna Bracková, Sabina Vejpustková. Mistr Kat: Tomáš Sedláček. Pomocník: Ludvík Slanina. Ortelisti: Ivoš Sedláček ml., Radek Šikula. Pacholci: Vojtěch Hertl, Jan Bracek, Tomáš Beran, Vojtěch Smutný. Laufři: Martin Čech ml., Lukáš Bracek. Pardoni: Jako obvykle Prokešovi z Mansberka, rovněž kočí s bryčkou a koňmi. Druhý kočí s bryčkou a koňmi František Prokop z Černvíra. Již druhým rokem nechodil v průvodu velký chlap. Figurína je pro dnešní mladíky moc težká!! Již několik roků nechodí v průvodu žid s židovkou. Je to proto, že nikdo nechce tyto směšné figury dělat, lidé se za to stydí. V minulosti tyto maškary byly údělem lidí, kteří byli na spodní příčce ve společnosti! Jako obvykle při zvaní na hody v sobotu i v neděli v průvodu a pod májí vyhrávala dechová hudba Bystřická kapela. Ortel skládal: Petr Sedláček.

Hody 2011

Stárci a stárkové: Petr Brázda, Markéta Čechová, Petr Sodomka, Simona Pavelková, Vladimír Čepička, Magdalena Šenkyříková, Ján Kováč, Monika Smutná, Vlastimil Lahoda, Monika Cimbálníková, David Brázda, Zuzana Bocková, Roman Durec, Denisa Baxová, Martin Páral, Klára Smutná, Vladimír Bartošovský, Klára Novotná, David Krytinář, Marie Kopčáková, Michal Vejpustek, Kamila Hošková, David Flajšingr, Petra Lahodová, Jan Odehnal, Romana Zadražilová, Jiří Pařízek, Jana Culková. Mistr kat: Tomáš Sedláček. Pomocník kata: Ludvík Slanina. Rychtář: Lubomír Čech. Pacholci: Martin Čech ml., Jan Bracek, Vojtěch Hertl, Vojtěh Smutný. Ortelisti: Pavel Sedláček, Ivoš Sedláček ml. Laufři: Marek Šenkyřík, Lukáš Bracek. Košík s vínem nesly: Dorota Šikulová, Maria Bracková. Katy vezl na bryčce p. Prokop z Černvíra, oba pardoni a kočí druhé bryčky byly z rodiny Prokešů z Mansberka. Na hodech v sobotu i v neděli hrála Bystřická kapela. Ortel skládal: Petr Sedláček. V průvodu v neděli nechodil velký chlap, bylo velké horko a ve figuríně se nedalo vydržet. Zvaní na hody proběhlo v sobotu odpoledne, v neděli dopoledne se stárci zúčastnili mše v místním kostele Povýšení sv. Kříže, odpoledne se konal průvod účastníků hodů po obci s ceremoniálem u 1. a 2. stárkové, žádání o povolení hodové slavnosti pod májí u starosty obce, pod májí pak probíhalo vše podle obvyklých zvyklostí. Stavění máje proběhlo v pátek odpoledne, zdobení a příprava kytek pro účastníky hodů v pátek a v sobotu ráno. V pátek večer se konala předhodová zábava v sokolovně. Po obě noci pak stárci hlídali máj.

Hody 2010

stárci a stárkové: 1. stárek Petr Brázda, Markéta Čechová, 2.stárek Petr Sodomka, Magdalena Šenkyříková, 3. stárek Jakub Kvasnica, Jana Navrátilová, Štěpán Smutný, Veronika Kincová, Ján Kováč, Monika Smutná, Vlastimil Lahoda, Simona Pavelková, David Brázda, Zuzana Bocková, Ondřej Veškrna, Klára Smutná, David Flajšingr, Jana Šedá, Michal Válka, Kateřina Beranová, Milan Vitula, Romana Zadražilová, Zdeněk Vitula, Veronika Šikulová, Jan Němec, Lenka Štěpánková, Ondřej Smutný, Marie Kučeříková. Pacholci: Lukáš Beran, Vojtěch Hertl, Martin Čech, František Blaha. Laufři: Marek Šenkyřík, Vít Hertl. Kati: Tomáš Sedláček, Ludvík Slanina. Ortelisti: Pavel Sedláček, Ivoš Sedláček. Rychtář: Lubomír Čech. Děvčata s košíkem: Dorota Šikulová, Maria Bracková. Pardoni: Prokešovi z Mansberku. Katy vozil František Prokop z Černvíra. Ortelisty Prokeš z Mansberku. Velký chlap - vodil Stanislav Flajšingr ml., Michal Glier. Ortel skládal: Petr Sedláček. S průvodem chodily i školní děti v krojích Doubraváčku

Hody 2009

Stárci a stárkové: 1. Petr Brázda, Markéta Čechová, 2. Ondřej Smutný, Magdalena Šenkyříková, 3. Štěpán Smutný, Jana Navrátilová, Radek Vitula, Jana Jílková, Michal Šídlo, Jitka Kundratová, Ján Kováč, Monika Smutná, David Brázda, Šárka Hybnerová, Robert Hanus, Petra Menšíková, Milan Vitula, Romana Zadražilová, Zdeněk Vitula, Veronika Šikulová, David Flajšingr, Jana Šedá, Vlastimil Lahoda, Sylva Zbořilová, Filip Čurda, Klára Novotná, Michal Čepička, Lenka Štěpánková, Jakub Juříček, Simona Pavelková. Rychtář: Lubomír Čech. Pacholci: František Blaha, Lukáš Bracek, Vojtěch Hertl, Marek Šenkyřík. Kat: Tomáš Sedláček. Pomocník kata: Ludvík Slanina. 1. ortelista: Pavel Sedláček. 2. ortelista: Ivoš Sedláček. Pardony: zajišťovali Prokeši z Mansberka. Ortelisty vezl: Prokešovi. Katy a rychtáře vezl: František Prokop. Velkého chlapa vodili: Stanislav Flajšing, Michal Glier. Laufři: Vít Hertl, Josef Vojta. Děvčata s vínem k posluhování stárkům: Dorota Šikulová, Alena Vorlová. Hoši s beranem: Vojtěch Hertl, Martin Čech, Lukáš Bracek, Marek Šenkyřík, František Blaha. Školní děti v průvodu v neděli: Julie Vojtová, Markéta Smutná, Dominika Zadražilová, Michaela Bendová, Pavel Humpola, Zuzana Lamrová, Roman Maňas, Vojtěch Smutný, Jan Bracek, David Švestka, Natálie Fuchsová, Sabina Vejpustková, Kristýna Sedláčková, Markéta Vorlová, Lucie Lamrová. Ortel skládal: Petr Sedláček. Hudba v sobotu i v neděli: Bystřická kapela z Bystřice nad Pernštejnem.

Hody 2008

Učinkující při hodové slavnosti: 1. stárek Petr Brázda, 2.stárek Ondřej Smutný, 3. stárek Štěpán Smutný, 4. stárek Michal Bednář, Martin Pavlíček, Martin Bradáček, Jan Záhora, Jaroslav Krézek, Tomáš Kvasnica, Jan Němec, Tomáš Havlíček, Jan Brázda, Zdeněk Vitula, Michal Čepička, Michal Šedý, Jakub Kvasnica, Tereza Šikulová, Michaela Němcová, Jana Navrátilová, Růžena Čechová, Petra Navrátilová, Jitka Kundratová, Markéta Čechová, Klára Smutná, Helena Dvořáčková, Martina Nečesánková, Markéta Prášilová, Barbora Poláčková, Romana Šejnohová, Lenka Štěpánková, Martina Burešová, Petra Potěšilová. Mistr kat: Zdeněk Kundrata. Pomocník kata (asistent): Ludvík Slanina. 1.ortelista: Pavel Sedláček, 2.ortelista: Ivo Sedláček. Autor ortelu: Petr Sedláček. Rychtář: Vladimír Jirčík. Pacholci: František Blaha, Vít Hertl, Marek Šenkyřík, Lukáš Bracek. Laufři: David Brázda, Josef Vojta. Bílý pardon: Prokeš z ansberku. Červený pardon: xxx z Mansberku. Ortelisty na bryčce vezl: xxx z Mansberku. Katy a rychtáře na bryčce vezl: František Prokop z Černvíra. Velkého chlapa vodili: Stanislav Flajšingr, Michal Glier.

Hody 2007

1.stárek Petr Brázda, Tereza Šikulová.2.stárek Ondřej Smutný, Michaela Němcová.3.stárek Michal Šedý, Růžena Čechová, Martin Pavlíček, Petra Navrátilová, Martin Bradáček, Jitka Kundratová, Tomáš Havlíček, Iveta Bílá, Štěpán Smutný, Romana Vojtová, Ondřej Žák, Markéta Čechová, Jan Němec, Martina Nečesánková, Jaroslav Krézek, Klára Smutná, Tomáš Kvasnica, Klára Šikulová, Michal Glier, Vladěna Krézková, Jaroslav Vojta, Jana Navrátilová. Mistr kat: Zdeněk Kundrata. Pomocník: Ludvík Slanina. 1.ortelista: Pavel Sedláček, 2.ortelista: Ivo Sedláček. Rychtář: Lubomír Čech. Pacholci: Josef Vojta, Lukáš Bracek, Vít Hertl. Ortel skládal: Petr Sedláček. Katy a rychtáře vezl: František Prokop. Ortelisty vezl: Prokešovi z Mansberka. Bílý pardon: Prokeš z Mansberka. Červený pardon: Prokeš z Mansberka. Velkého chlapa vodil: Stanislav Flajšingr ml. Laufři tohoto roku nebyli. Děti ze Základní školy v Doubravníku: Julie Vojtová, Markéta Smutná, Alice Ondrová, Dorota Šikulová, Maria Bracková, Anna Bracková, Natalie Fuchsová, Sabina Vejpustková, Vojtěch Hertl, Martin Čech, Markéta Vorlová, Lucie Lamrová.

Hody 2006

Stárci a stárkové: Jan Němec, Michal Šedý, Ondřej Smutný, Štěpán Smutný, Ondřej Žák, Radek Martínek, Jan Záhora, Dušan Juříček, Martina Nečesánková, Martina Burešová, Tereza Šikulová, Jana Navrátilová, Vladěna Krézková, Růžena Čechová, Klára Smutná, Petra Menšíková. Kat: Lubomír Kytner. Pomocník kata: Ludvík Slanina. Ortelisti: Pavel Sedláček, Ivoš Sedláček. Rychtář: Lubomír Čech. Pacholci: David Brázda, Vít Hertl, Josef Vojta.

Hody 2005

Stárci a stárkové: Ondřej Smutný, Zdeněk Vitula, Jiří Havlíček, Jaroslav Musil, Jiří Ozdobinski, Jan Němec, Petr Brázda, Michal Šedý, Petr Procházka, Jaroslav Pleský, Miloš Humpolec, Růžena Čechová, Lenka Kvasnicová, Petra Stará, Martina Kapounová, Tereza Jírová, Tereza Šikulová, Kateřina Martínková, Vladěna Krézková, Petra Navrátilová, Monika Dračková, Olga Fabiánová. Kat: Zdeněk Kundrata. Pomocník kata: Ludvík Slanina. Ortelisti: Pavel Sedláček, Ivoš Sedláček. Rychtář: Vladimír Jirčík. Pacholci: Zbyněk Krysta, Michal Čepička, David Brázda, Josef Vojta, Vít Hertl. Laufr: Štěpán Smutný.

Hody 2004

Stárci a stárkové:1.stárek Zdeněk Kundrata, Michaela Vejrostová, 2.stárek Milan Odehnal, Michaela Němcová, Josef Lola, Anna Slaninová, Ludvík Slanina, Lucie Tůmová, Michal Bednář, Eliška Blahová, Jaroslav Brázda, Eva Pospíšilová, Petr Sedláček, Pavla Slaninová, Petr Procházka, Olga Fabiánová, Petr Brázda, Vladěna Krézková, Radek Bohuňovský, Monika Jelínková, Marek Uhlíř, Petra Stará, Jan Brázda, Růžena Čechová. Ortelisti: Pavel Sedláček, Ivoš Sedláček. Mistr kat: Tomáš Sedláček. Pomocník kata: Vladimír Jambor. Bílý pardon: Prokeš ze Sejřku. Červený pardon nebyl. Rychtář: Vladimír Jirčík. Pacholci: Ondřej Smutný, Štěpán Smutný, Tomáš Havlíček, Michal Čepička. Pacholíci: Vladimír Čepička, Jakub Sedláček. Velký chlap: Stanislav Flajšingr. Laufři: Jan Němec, Michal Šedý. 1. kočí: bryčka z Mansberku. 2.kočí: bryčka z Černvíru František Prokop - ortelisti a kati. Beran půjčen od Šauerů z Borače. Židovka: Rosťa Matula

Hody 2003

Stárci a stárkové: Tomáš Madron, Petr Sedláček, J Smetana, Zdeněk Starý, Vít Lukášek, Miloš Humpolec, Martin Pavlíček, Zdeněk Kundrata, Josef Lola, M. Glier, M. Odehnal, Petr Procházka, Ludvík Slanina, Milena Bílá, Pavla Slaninová, Anna Slaninová, Jitka Kundratová, Zuzana Cigáňová, M Jelínková, Petra Navrátilová, Soňa Lukášková, Michaela Němcová, M Růžičková, Silva Stará, J Musilová, Marika Bártová. Ortelisti: Pavel Sedláček, Ivoš Sedláček, Tomáš Sedláček -obhájce. Mistr kat: Miroslav Beneš. Pomocník kata: Jiří Ozdobinski st. Rychtář: Vladimír Jirčík. Pacholci: Pleský, Jiří Ozdobinski ml., Štěpán Smutný, Vladimír Čepička, Jakub Sedláček, Jiří Havlíček ml., Tomáš Havlíček, Petr Vlasák.


Zapsal: Vladimír Jirčík


nahoru