Sbor pro občanské záležitosti


Jako každý rok i letos hodnotí a bilancuje svoji činnost Sbor pro občanské záležitosti. Jeho členky spolu s panem starostou nebo panem místostarostou navštívily v roce 2013 deset domácností, kde se slavila nějaká kulatá výročí.

Jedna dlouholetá obyvatelka Doubravníka oslavila 90. narozeniny, dva občané se dožili 85 let a také přibyli tři osmdesátníci. Ve třech rodinách jsme letos byli gratulovat manželům, kteří v Doubravníku před 50 lety uzavřeli sňatek a vydrželo jim to až do dneška! Jeden manželský pár oslavil 60 let společného života. V současné době, kdy se rozvádí každé druhé manželství, je to skoro k neuvěření, ale svědčí to nejen o vzájemné lásce mezi dvěma lidmi, ale také o pochopení, toleranci a porozumění.

Při příležitosti kulatých narozenin od 50. let výše blahopřeje oslavencům vždy poslední neděli v měsíci pan starosta v místním rozhlase.

Všem jubilantům, ať jednotlivcům nebo manželským párům, přejeme ještě jednou pevné zdraví, osobní a rodinnou pohodu a veselou mysl do dalších let.

Další část práce SPOZ se týká pro změnu nejmladší generace. Na jaře pravidelně pořádáme ve spolupráci se základní školou vítání nejmenších dětí, které se narodily v předešlém roce. Letos jsme takto slavnostně přivítali 10 nových občánků městyse. Na celkový počet obyvatel Doubravníka (cca 800) je to hodně nebo málo? Podobný jev se opakuje již několikátým rokem, ale do budoucna se dá vzhledem ke stárnoucí populaci (což je celorepublikový problém) počítat spíše s tím, že počty nově narozených dětí již tak vysoké nebudou. Co vy na to, mladí rodičové?

Všechny výše uvedené události jsou zaznamenávány v pamětní knize, která byla založena počátkem 50. let. V současné době ji ilustruje paní Dobromila Krystová. Každý oslavenec zde má svou vlastní stránku s krásným originálním obrázkem, slavnostním zápisem a podpisem starosty městyse.

V červnu se pak loučíme s dětmi trošku odrostlejšími. S předškoláky, kteří "vychodili" mateřskou školu a odcházejí do 1. třídy. Těch bylo letos 9 a kromě jedné školačky šli všichni do doubravnické školy. 

Na tyto dvě akce se využívá obřadní síň úřadu městyse na Koldově vile, která byla mimochodem v posledních letech zásadně obnovena: byla nově vymalována, položen nový zátěžový koberec, pořízeny krásné záclony včetně garnýží a částečně vyměněn i čalouněný nábytek. Jen by se tam mohlo konat více svatebních obřadů☺!

V zasedací místnosti úřadu městyse se ještě loučíme se žáky 5. ročníku, kteří opouštějí Základní školu v Doubravníku a postupují na 2. stupeň základního vzdělání buď do Nedvědice, Tišnova nebo Bystřice n. P. Koncem června tak pan starosta pasoval na "žáky vyššího stupně" pět dětí z páté třídy. Současně je také při tomto aktu vysloven dík pedagogickým i provozním pracovníkům školy za veškerou péči, které se dětem v naší škole vrchovatou mírou dostává.

Na závěr bych chtěla přizvat do sboru dobrovolníky, kteří by měli o tuto záslužnou a zajímavou činnost zájem.


Alena Šikulová