Usnesení č.ZM-32/2014 ze zasedání zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne:  30. ledna 2014

Přítomno: 12 zastupitelů
(omluveni: Ing. Jiří Rous, Mgr. Petr Šenk)


  1. Předložený program pro zasedání ZM byl schválen.

    H: 12 - 0 - 0


  2. Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí:


    • představení organizace ELSA - Evropské aliance půdy, které formou prezentace provedli starosta Nové Lhoty Mgr. Antonín Okénka a starostka obce Sudice Ing. Olga Dočkalová,
    • informaci starosty městyse o průběhu jednání ohledně provozování kanalizace a čistírny odpadních vod v radě městyse a se zástupci společnosti Brněnské vodárny a kanalizace a se stavem projednávání způsobu plateb stočného,
    • zprávu o činnosti rady za období od posledního zasedání.V Doubravníku, 4. února 2014


-------------------
Zdeněk Kundrata
starosta městyse
-------------------
RNDr. Petr Navrátil
místostarosta