Základní škola


Žáci pátého ročníku dostali nedávno domácí úkol s tímto zadáním:

Jarní pohádka:
- Budou zde vystupovat tyto postavy: Bledulka, Sněženka a minimálně 2 další
- V textu se objeví jedna věta s několikanásobným podmětem nebo přísudkem
- Použijte alespoň jedno citoslovce
- Do pohádky vsaďte tuto větu: To jsem ale rád(a), že tě zrovna teď vidím.
- Jde o pohádku, takže zvítězí dobro nad zlem
- Pohádce dáš vlastní nadpis

Zde jsou dvě z nich. Posuďte sami, jak se jim úkol povedl.


O Bledulce a Sněžence

Bylo, nebylo, ale asi bylo, na kraji lesa bydlely dvě malé holčičky jménem Sněženka a Bledulka. Tato dvě jména si zapamatujete, protože o nich bude celý příběh. Jednoho dne, když už holčičkám bylo patnáct let, musela jít maminka s tatínkem prodávat na trh kytice a Bledulka se Sněženkou musely zůstat doma samy. Dívky se rozhodly, že mámě a tátovi pomohou v hledání květin. Tak šly do lesa, až našly spoustu krásných podléštěk. Natrhaly je a daly do košíku. Putovaly dál a našly kopřivy. Bledulka ji šla utrhnout, ale najednou vypískla: "Au, to pálí" a strčila si prst do pusy. Šly, až došly k chalupě, kde žila jedna čarodějnice jménem Božka. Už byla velice stará. Ale děvčata měla takovou žízeň, že už málem blouznila. Zeptala se, jestli by jim nenabídla alespoň trochu vody. "Jistě že ano," odpověděla čarodějnice a uvařila dívkám lektvar, aby ji poslouchaly na slovo. Naštěstí jej Bledulka vylila a čarodějnice si toho nevšimla. Druhého dne, když se Bledulka probudila, tak Sněženka už vařila, uklízela a prala. Bledulce to přišlo opravdu divné a tak řekla: "Sněženko, pojď za mnou." Sněženka odpověděla: "Ano, paní." Bledulka si myslela, že je to legrace, ale po chvíli pochopila, že něco není v pořádku a šla hledat pomoc do města. Když došla za rodiči, zeptali se jí, co doma dělá sama a kde je Sněženka. Bledulka jim vše vysvětlila a rodiče ji následovali k chalupě čarodějnice. Mezitím všechno došlo i čarodějnici. Ta odvlekla očarovanou Sněženku k útesu. Když rodiče přišli do chalupy, nikdo tam nebyl. Šli po stopách čarodějnice až k útesu. Bledulka našla po cestě čarovnou hůl, takže jakmile je chtěla čarodějnice zaklít, vytáhla ji a proměnila čarodějnici v kámen. Sněženku zbavila zlého kouzla. Sněženka byla ráda, že pro ni Bledulka přišla a řekla jí "To jsem ale ráda, že tě zrovna teď vidím." Potom běžela k rodičům a objala je. Všichni se šťastně vrátili domů a žili spokojeně, až do smrti.


Napsala Pavlína UhrováNádherné květiny

Byly jednou dvě kytky a jmenovaly se Bledulka a Sněženka. Bydlely osamělé na kraji lesa. Byly nádherné, ale nikdo je nikdy neviděl. A najednou vedle nich někdo prošel a podíval se na ně a řekl: "Co to je za květiny? Ty jsem nikdy neviděl, jsou tak pěkné." A kytičky začaly jásat jupí, jupí, konečně si nás někdo všiml. A ten pán, který je oslovil, si je vzal domů. Nevěděl ale, že Bledulka a Sněženka jsou kouzelné, že umí mluvit. Když všichni došli domů, tak Bledulka řekla: "Tohle je tvůj dům?" Pán se lekl a zeptal se: "Vy umíte mluvit?" Sněženka odpověděla, že ano. Ale nevšimli si, že je za keřem někdo sleduje. Byl to čaroděj Kozí nožka, což byl ten nejmocnější čaroděj na celém světě. Pak Bledulka a Sněženka a pán, který se nepředstavil, vešli domů. A pán se začal představovat: "Já se jmenuji Ludvík Krejčí". Bledulka a Sněženka se také představily. Ludvík se začal vyptávat jak to, že jsou kouzelné, když se v tom najednou otevřely dveře a vylítl z nich Kozí nožka, vzal kytky a zmizel. Ludvík byl smutný, že nemá zase žádné kamarády. Kozí nožka dorazil na svůj hrad s květinami. Chtěl si z nich vydělat peníze. Ludvík byl pořád smutný, ale najednou mu to došlo: "Vždyť já vím, kde je hrad Kozího nožky!" Nabalil si potřebné věci na cestu, šel přes doly a hory, až nakonec došel. Viděl rozsvícené světýlko v druhém patře. Vytáhl provaz a házel s ním do druhého patra a nakonec se provaz zahákl, vylezl po něm. Když spatřil květiny, řekl: "To jsem ale rád, že vás zase vidím." Z dveří najednou vystartoval čaroděj se svými dvěma psy (haf). Ludvík vytáhl meč a hodil ho po čarodějovi. Ten zemřel a jeho psi taky. Ludvík, Bledulka i Sněženka se velice radovali a stali se z nich ti nejlepší kamarádi na celém světě.


Napsal Pavel HumpolaVýlet do Chlébského

Dne 10. 3. jsme jeli do Chlébského na bledule. Od paní ředitelky jsme dostali krokoměry. Měřili jsme si na určitých stanovištích kroky. My holky jsme si zpívaly píseň Rudý muž. Já jsem měla celkem 19 505 kroků. A některé děti viděly i petrklíč a plicník. Výlet se mi líbil, byla to legrace.


Julie Rozbořilová (4. r.)


Se školou jsme se 10. 3. v 800 vydali do Chlébského. Jeli jsme tam autobusem. Tam jsme dostali krokoměry a potom jsme se vydali na dlouhou cestu. Já jsem se držel pozadu s Janem Dundáčkem, ale i přes to jsme spěchali, abychom stihli vlak v Nedvědici. Vlak jsme stihli a dojeli jsme domů. Výlet se mi líbil, protože jsem viděl pěkné bledule.


Vojtěch Jedlička (3. r.)


Jeli jsme autobusem. Udivilo nás, kolik tam bylo bledulek. Nikdy v životě jsem nevěděl, co to je krokoměr, ale teď už to vím. Je to krabička, co měří kroky. Šli jsme lesem vedle potoka. Viděli jsme asi tisíc bledulí. Výletu se zúčastnili učitelé a děti. Myslím, že se jim to líbilo.


Matouš Janda (3. r.)


Celá škola jela na bledule do vesnice Chlébské. Z vesnice jsme šli lesem. Dostali jsme od paní ředitelky krokoměry a já jsem nachodil 24 227 kroků. Zpáteční cestu jsme se vraceli vlakem. Nejvíc mě bavilo kontrolovat a zapisovat, kolik jsem nachodil kroků


Jan Roučka (4. r.)50. výročí systému školního stravování v ČR

Naše školní kuchyně funguje od roku 1972. Původně byla pro provoz zbudovaná a vybavená ze sklepa mateřské školy. Podle pamětníků se zde stravovalo pouze pár dětí

V roce 1979 je zbudována nová mateřská škola a školní kuchyně je přemístěna do této budovy. Ale pro žáky se jídlo každý den musí převážet o několik metrů dál do základní školy, kde je školní jídelna.

V roce 2006 prochází MŠ velkou rekonstrukcí, je zmodernizována kuchyně a zároveň přistavěna školní jídelna, do které se chodí zdravě najíst stále víc a víc spokojených strávníků.

Všem školním jídelnám přeji spousty usměvavých dětských tváří.


Vedoucí školní jídelny Petra Humpolová,
Základní a Mateřská škola Doubravník.