Evropská aliance půdy


Abychom neztratili půdu pod nohama, aneb co znamená členství v Evropské alianci půdy ELSA.

Půda je prazvláštní hmota, trochu živá, trochu neživá. Je složena ze zbytků matečné horniny ze vzduchu a vody, z živých i neživých organismů, které do ní zapisují své životní příběhy. Něco se v ní hromadí, něco pouze prochází. Mnoho věcí se v půdě mění z původních látek na látky složitější. V toku času se tvoří humus a půda se, alespoň dříve tomu tak obvykle bylo, stávala úrodnější. Půdu můžeme vnímat velmi intenzívně, můžeme ji i ignorovat. Každopádně v ní každý z nás někdy otiskne svoje stopy.

Dne 13. března 2014 odsouhlasilo zastupitelstvo obce Doubravník členství městyse v Evropské alianci půdy ELSA. Tímto dnem se Doubravník stal členem společenství evropských obcí a měst, aby společně s nimi, obrazně řečeno, kráčel po půdě co nejšetrněji.

Evropská aliance půdy (European Land and Soil Alliance - ELSA e.V.) je sdružením evropských měst, obcí a regionů, jehož cílem je aktivní účast na trvale udržitelném způsobu využívání půdy. Na základě manifestu podepsaném dne 24. 10. 2000 v italském Bolzanu se všechny zapojené obce podílejí na posílení obecného povědomí v oblasti ochrany půdy a územního rozvoje na regionální úrovni. Zároveň také těží z partnerské spolupráce a výměny informací a zkušeností mezi ostatními členy sdružení.

Kromě deklarací typu: (a) podpisem tohoto dokumentu se jako řádný člen přihlašujeme ke vstupu do sdružení ELSA a (b) prohlašujeme, že uznáváme manifest Aliance půdy evropských měst a obcí podepsaný dne 24. 10. 2000 v Bolzanu se obec zavazuje:

  1. V obci aktivně prosazovat cíle trvale udržitelného způsobu využívání půdy.
  2. Podílet se na zvyšování povědomí o půdě mezi obyvatelstvem a zapojení všech subjektů zainteresovaných na obecním rozvoji.
  3. Aktivně účastnit na spolupráci jakožto i na výměně zkušeností a informací.Malebná krajina v okolí Doubravníka
byla vždy utvářena vztahem člověka k půdě

Co to znamená prakticky, bude závislé na občanech. Střípky aktivit, vedoucích ke zvyšování povědomí o půdě lze najít například v rubrice "příroda, okolí" na oficiálních internetových stránkách městyse Doubravník.


Celý manifest Evropské aliance půdy ELSA je možno si přečíst na následující adrese:

http://www.zeraagency.eu/dokumenty/012005/manifest.pdf  


Kontaktní místo ELSA v České republice je obec Nová Lhota
Nová Lhota 355, 696 74 Velká nad Veličkou
Kotaktní osoba: starosta obce Mgr. Antonín Okénka
Tel. +420 724 168 208
Email: starosta.novalhota@seznam.czObce České republiky, které vstoupili do Evropské aliance půdy ELSA:

Nová Lhota (2010)
Tvarožná Lhota (2012)
Ždánice (2012)
Radějov (2013)
Suchov (2013)
Hrubá Vrbka (2014)
Sudice (2014)
Doubravník (2014)
ZERA, Náměšť n/O (2014)


Jaroslav Záhora
Autor článku se jménem níže uvedených iniciativ a projektů snaží podpořit povědomí o významu půdy pro životní prostředí (ELSA- Evropský spolek ochrany půdy a SONDAR - síť ochrany půdy v regionu Podunají).