Základní škola


Konec školního roku znamená začátek prázdnin (a naopak)!

Začněme koncem. Ačkoli ve většině firem se bere červen jako polovina roku, my všichni školou (a školkou) povinní, slavíme konec. Konec školního roku. A že je co slavit! Předškoláci vychodili mateřinku, prvňáci už umí číst, psát a počítat, páťáci se dostali do další školy, aby pokračovali v povinné školní docházce, pedagogičtí pracovníci zase "přežili".

Na každém konci bývá loučení. Školku letos opustí 20 dětí, které od září půjdou do 1. třídy ve školách v Doubravníku, v Nedvědici, v Dolních Loučkách, v Olší... Ze školky je to blízko na Koldovu vilu, a tak předškoláci měli svoje loučení v obřadní síni. Přišli i se svými rodiči a s paní učitelkami ze školky ve středu 25. června. Děti předvedly písničky a básničky, které se naučily a z úřadu městyse dostaly knížku na památku. Drobné dárky nachystaly pro děti i paní učitelky - pro každého natěšeného školáčka stojánek s rozvrhem hodin, fotogalerii, barevnou bonbónovou tužku a další maličkosti pro radost.

Z 5. třídy odchází 6 žákyň a 1 žák do škol v Nedvědici nebo v Tišnově. Jejich loučení se konalo v zasedací síni úřadu městyse na nové radnici ve čtvrtek 26. června odpoledne. Jako každý rok i tentokrát pan starosta "pasoval" těchto 7 statečných na žáky (žákyně) II. stupně. Páťáci si sami chystají kulturní program, který bývá vždy milým a vtipným překvapením pro všechny přítomné - rodiče i pedagogy. Od úřadu městyse dostávají děti tradičně sadu per, aby se v nové škole dobře zapsaly. Pak už si jenom odskočí pro vysvědčení a hurá na prázdniny!

A tak závěrem se vraťme na začátek, na sladký začátek prázdnin! Popřejme si, ať jsou krásné, lenošivé, slunné, voňavé, dlouhé... no a na konci prázdnin se těšme na začátek nového školního roku.


Za ZŠ, MŠ a SPOZ
Alena Šikulová


Čarovné barvy Země

V minulém Zpravodaji jsme si přečetli, že bylo schváleno členství Doubravníka v Evropské alianci půdy ELSA. Je zajímavé, jak se vše v pravý čas propojuje a o Doubravníku je slyšet.

Před Vánoci jsme dostali nabídku na účast v malířské soutěži. Na tom by nebylo až tak nic divného, nejrůznější nabídky a dealery s kdečím nestačíme odmítat, abychom také někdy mohli v klidu učit. Tentokrát jde ale o soutěž mimořádnou, kterou pořádá už čtvrtým rokem Masarykovo muzeum v Hodoníně, pobočka Slovanské hradiště v Mikulčicích. Anotace zněla: "Jihomoravský kraj v zájmu podpory regionálního cítění a povědomí mladé generace o historii a přírodě vyhlásil malířskou soutěž pro děti a mládež. Cílem soutěže je podpořit tvůrčí potenciál žáků a studentů a rozvíjet jejich výtvarnou, především malířskou tvořivost v úzké spojitosti s prostředím, v němž žijí."

Také název prozrazoval, že by mohlo jít o něco netradičního: "Čarovné barvy Země." Po pročtení podmínek a témat mi bylo jasné, že do toho půjdeme. Malovat se bude barevnými jíly spojenými přírodním pojidlem. Díla je možné dotvořit pouze přírodními materiály. Abychom se mohli zúčastnit, museli jsme se nejprve techniku naučit, což bylo součástí projektu. Na semináři v Lažánkách nám pedagogové ukázali, jak pigmenty zpracovat a jak je dále použít. Velkým překvapením pro nás bylo, že jako lepidlo slouží obyčejný tvaroh se sodou a vodou. Lze jím nejen spojit jíly, ale také cokoli přilepit. Pak už jen zbývalo nakoupit malířská plátna, nadchnout děti a pustit se do práce.Výsledek nás samotné překvapil. Vznikly krásné obrazy, které jsou díky barvám Země a použití přírodnin potěšením pro oko. Bylo mi líto si je nechat jen pro sebe, proto jsme zorganizovali výstavu v bývalé zasedací místnosti staré radnice. Návštěvníci díla nejen ocenili, ale pomohli nám vybrat zástupce do soutěže. Bylo to těžké, líbily se všechny. Nakonec odcestovala dvě plátna z první kategorie (jedno ze školky, jedno ze školy) a tři z kategorie druhé (druhá až pátá třída). Museli jsme slíbit, že obrázky na rok zapůjčíme, aby mohly putovat po výstavách. Pak se nám vrátí a můžeme je vystavit ve škole.Jedním z návštěvníků naší školní a školkové výstavy byl i pan Jaroslav Záhora, který je hlavním iniciátorem vstupu naší obce do sdružení Elsa. Obrazy nafotil a na vlastní náklady z nich nechal udělat velkoplošný plakát. Nejlepší mělo teprve přijít - pozval nás na zámek do Lednice, kde se konala třídenní konference o půdě Sondar/Elsa. Vybrali jsme zástupce ze starší kategorie - autory děl poslaných do soutěže Čarovné barvy Země - a zúčastnili jsme se vernisáže, která otevírala konferenci v nádherně opraveném prostoru bývalé konírny (nyní multifunkčního centra). Na výstavě jsme viděli obrazy nejen od dětí ze škol, ale také z domovů pro seniory. Byli jsme hrdí na to, že reprezentujeme doubravnickou školu, od Lednice poměrně vzdálenou, mohli jsme i nainstalovat náš plakát, pomohli jsme s přípravou vernisáže, malovali obrázky a na rautu ochutnali suši. Po celou dobu se nám věnoval nejen pan doktor Záhora, ale také ostatní organizátoři, moc děkujeme! 

Koncem května přišla další potěšující zpráva - jeden z obrazů poslaných do soutěže získal nominaci mezi nejlepší. Díky tomu jsme se celá škola mohli zúčastnit slavnostního dne ve Slovanském hradišti v Mikulčicích. Pro všechny zúčastněné byl připravený program, ze kterého si opravdu každý mohl vybrat. Prohlédli jsme si expozici, prošli se hradištěm se základy kostelů, pozorovali čápy, tančili, bubnovali, malovali, zahráli si na archeology a ještě jsme dostali řízek. V závěru dne jsme si vyslechli vyhlášení výsledků a s potěšením se dozvěděli, že obraz s názvem "Vosí hnízdo", který namalovaly Dominika Zadražilová, Pavlína Uhrová a Veronika Petláková, si odveze krásné 4. místo. Holky měly největší radost z toho, že ač ony školu už opouštějí, krásný diplom s jejich jmény a po navrácení i obraz, ve škole zůstanou. 

Rádi děláme smysluplné věci a i děti učíme hledat souvislosti, ptát se a třídit informace. Jen samotná soutěž by pro nás příliš cenná nebyla. Ale díky tomu, že jsme mohli jejím prostřednictvím posílilt povědomí o půdě a zapojit se do dlouhodobého projektu, mohli jsme rozvíjet námi oblíbené téma "ochrana přírody".

Mimo jiné jsme se dověděli, že:
Na 1 ha půdy do hloubky 30 cm žije 25 tun živých organizmů

Naše půda:
zabezpečuje 90% našich potravin
zásobuje, filtruje a přeměňuje
je naším životním prostorem


1 ha půdy:
může akumulovat až 3,5 milionů litrů vody
může být zdrojem až 1 milionu litru podzemní vody ročně.

Proto nyní víme, že sdružení na ochranu půd je nezbytné a naše účast v něm smysluplná. Rádi jsme jeho součástí.

PS: Až nebudete vědět, kam o prázdninách na výlet, můžete se zastavit na zámku v Miloticích, kde budou vystaveny obrazy všech čtyř kategorií až do 17.7.


Eva HertlováZákladní umělecká škola Tišnov slaví 65 let

V letošním roce slaví ZUŠ výročí 65 let od svého vzniku. Škola v rámci oslav připravuje projekci filmu Záře (Shine), která bude tišnovským žákům promítána v rámci vyučování a pro ostatní bude ve vyhlášených termínech projekce v kině zdarma.

Pod záštitou oslav proběhnou všechny školní koncerty (Absolventské koncerty, Taneční koncerty, Absolventské vystoupení LDO), ale i další doprovodné akce (Koncert Romana Czepy, Koncert Ha-kapely). Tradiční Den hudby pořádaný v Tišnově, bude letos pod záštitou ZUŠ Tišnov. Tímto dnem (22. června 2014) vyvrcholí oslavy 65. výročí.

Těšit se můžete na příjemně strávené odpoledne v Tišnově U Palce za poslechu kapel ze stávajících i bývalých žáků školy (TOM Band, Ha-kapela, Maňána, Undistortion a spousty dalších). Finále večera se stane společný zpěv, vystupujících i návštěvníků, skladeb od Bedřicha Smetany Česká píseň a Proč bychom se netěšili. Vše v doprovodu Tišnovského orchestru a pod taktovkou ředitele ZUŠ Tišnov. Zájemci o toto společné zpívání mají k dispozici na stránkách www.zustisnov.cz/zpivame výukové materiály v podobě notových materiálů a pomocných nahrávek v mp3 formátu.

Přidejte se ke skupině gratulantů a společným zpěvem tak oslavme významné výročí ZUŠ Tišnov.


Kateřina Beranová