Informace z úřadu


Vážení spoluobčané,

čtyři roky utekly jako voda a končí další čtyřleté volební období. Nechci předkládat strohé hodnocení uplynulého období. A už vůbec nemám v úmyslu sčítat plusy a mínusy. Hodnocení toho, co se v uplynulých čtyřech letech v Doubravníku podařilo nebo nepodařilo, nechám na Vás.

Ale trocha bilancování neuškodí. Program obnovy městyse Doubravník, schválený zastupitelstvem, jsme se snažili maximálně naplňovat. Výsledkem je realizace téměř všech plánovaných akcí. O plnění "Programu obnovy" jste byli podrobně informováni v minulém vydání zpravodaje.

V těchto dnech se dokončuje II. etapa místní komunikace v lokalitě bývalého zahradnictví (včetně inženýrských sítí) a v letošním roce bude ještě dokončen chodník ke hřišti "Za mlýnem", který bude jistě velkým přínosem pro bezpečnost chodců v této lokalitě.

Z nejdůležitějších akcí, které by se měly realizovat v následujícím období, bych vybral například rekonstrukci kanalizace v Luhačovicích včetně nového povrchu místní komunikace podél řeky, rekonstrukci veřejného osvětlení nebo zahájit důkladnější úpravu areálu bývalého kravína - jako nejlepší se jeví vybudování víceúčelového hřiště.

Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří se aktivně podíleli na dění v Doubravníku. Všem, kteří přišli, když bylo třeba a přiložili ruku k dílu nebo pomohli dobrou radou. V neposlední řadě těm, kteří přišli s oprávněnou kritikou.


Zdeněk Kundrata,
starosta městyse