Komise sociální a zdravotní


Komise sociální a zdravotní zatím pracuje krátce, proto i informací bude prozatím poskrovnu. Rády bychom vás ale průběžně informovaly o tom, co je v této oblasti v našem městysi nového, buď prostřednictvím zpravodaje, nebo na doubravnických internetových stránkách.

Aktuální informace vám také samozřejmě rády sdělí i všechny členky komise.

 • Anna Truhlářová
 • Ludmila Lamrová
 • Jana Nováková
 • Petra Peterková Severinová
 • Bc. Lucie Pospíšilová
 • Renata Válková

Prozatím bylo domluveno s paní Renatou Válkovou, že pokud by někdo potřeboval pomoc či radu při zapůjčení kompenzačních nebo rehabilitačních pomůcek (např. polohovací lůžko, invalidní vozík, antidekubitární matraci, apod.), je možné se na ni obrátit buď osobně nebo na telefonním čísle 566 566 396 a ráda pomůže situaci řešit.

Je možné se na ni obrátit i v případě, pokud by někdo potřeboval využít zdravotní nebo pečovatelské služby Charity Tišnov a netroufá si věc řešit sám.

Paní Renata Válková přináší pravidelně obědy těm, kteří si je nemohou vyzvednout sami. Zatím se jedná spíše o službu pro ty, kteří ji využívají dlouhodobě a oběd si berou z kuchyně mateřské školy. V současnosti je možné využít tuto službu i v případě, kdy potřebujeme (třeba jednorázově), zajistit v době akutní nemoci teplé jídlo pro sebe nebo nemocné větší dítě, které přes den "marodí" doma samo. Pro tento případ může být na požádání využito erárních jídlonosičů, protože ne každý ho vlastní.


Postup objednání je následující:

 • v dopoledních hodinách zavolat na tel. číslo 602 842 711 (pan Břetislav Sedláček ml.) nebo na tel. číslo 739 508 040 (paní Dana Sedláčková) a objednat si jídlo. Pokud by vám zrovna nabídka menu nevyhovovala, je možné se domluvit na přípravě jiného jídla
 • pracovníci kuchyně kontaktují paní Renatu Válkovou a ta vám jídlo donese
 • cena za donesení je 10,- Kč.
 • v případě potřeby je možné se domluvit i na donesení oběda během víkendu nebo využít možnosti nechat si nakoupit základní potraviny. Cena za nákup je 6-15,- Kč.

Protože nikdo z nás není ušetřen toho, aby nemusel v životě řešit tíživé situace, závěrem ještě jeden kontakt, na kterém jsou lidé ochotni naslouchat a poradit. Jedná se o Linku důvěry Blansko - telefonní krizovou pomoc.

 • Služba je dostupná 24 hod. denně, 7 dní v týdnu.
 • Tel číslo 516 410 668 nebo 737 234 078
 • Provoz linky důvěry je nepřetržitý, anonymní.


Nejčastější důvody telefonického kontaktu:

 • osamělost
 • ztráta smyslu života
 • partnerské, rodinné vztahy
 • nemoc volajícího, nemoc v rodině
 • ztráta zaměstnání
 • alkohol, drogy, jiné závislosti
 • domácí násilí
 • dluhová past

Volající platí cenu běžného telefonního hovoru.

Využít službu Linky důvěry Blansko lze i prostřednictvím programu Skype.

Skype jméno je: linka.duvery.blansko

Kontaktovat přes skype Linku důvěry můžete každý den od 14:00 do 18:00 hodin. Pokud je služba nedostupná (technické problémy internetového připojení atd.), využijte pevnou linku 516 410 668, nebo zkuste zavolat později. Pokud Vám pracovník hovor nepřijímá, věnuje se volajícímu na pevné lince.


Anna Truhlářová
předsedkyně komise